2018-10-09 09:24:00 | Bővebben...
 
 
2018-10-05 10:22:00 | Bővebben...
 
 
2018-10-04 17:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-09-14 12:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október
 
 

 17 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Civil kapcsolatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal működési rendje

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal megalkotta azokat az együttműködésében meglévő szakmai, etikai normákat, elvárásokat, amelyeket „Működési Rend”-ben fogalmazott meg.

1. Küldetés
A Városi Civil Kerekasztal a valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képviselve, rugalmas és gyors reagálással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a kecskeméti civil együttműködést, annak érdekében, hogy széleskörű partneri kapcsolat alakuljon ki az egyes szervezetek, és önkormányzati döntéshozók között.


2. Célok
- A Városi Civil Kerekasztal bátorítja az önszerveződést, elősegíti a civil közösségek létrejöttét és biztosítja számukra a szükséges információkat.
- Elősegíti a szektorok közötti együttműködést, különös tekintettel a települési önkormányzattal való kapcsolattartásra.
- Törekszik az önkormányzat és a civil szféra hatékony, átlátható, tiszta kapcsolatának kialakítására.
- Lehetőséget biztosít az önkormányzat szakágazati döntés-előkészítő munkájába történő bekapcsolódásra.
- Lehetőséget biztosít a civil világot érintő döntések meghozatala előtti széleskörű szakmai konzultációra (pl. támogatási rendszer).
- Csökkenti, illetve igyekszik felszámolni a civil szektor perifériális helyzetét.
- Partneri együttműködéseket alakít ki, közös programokat tervez, amelyek megvalósítása eredményeképpen hosszútávon működőképes marad.


3. A Városi Civil Kerekasztal tagszervezetei
Alkotják a Városi Civil Fórum által évente megalkotott szakkerekasztalok delegáltjai által képviselt formális és informális civil szervezetek, szerveződések, amelyek Kecskeméten és térségében szolgáltató, koordináló tevékenységet folytatnak és civil programokat bonyolítanak le.

A kecskeméti civil együttműködés felépítése:
1. Városi Civil Fórum létrehozza a szakmai kerekasztalokat
2. A szakmai kerekasztalok delegáltjaiból alakul meg a Városi Civil Kerekasztal
A kecskeméti civil együttműködés legmagasabb szerve az évente megrendezésre kerülő Városi Civil Fórum.


4. Szakmai kerekasztalok
A hasonló szakterületen tevékenykedő civil szervezetek összessége.
Feladatuk:
- elemzik, értékelik éves tevékenységüket
- részt vesznek az illetékes szakbizottság ülésein
- összeállítják éves programtervüket és eljuttatják a gesztornak
- a szakmai kerekasztal tagjaiból vezetőt, ill.- vezetőket választ (szakmai tanács 2-3 fő)
- attól függően, hogy hány civil szervezetet foglal magában, a Városi Civil Kerekasztalba legalább egy, legfeljebb négy főt delegál (minden megkezdett hat szervezet után egy fő)
- létrejöttéhez legalább négy szervezet szükséges

A szakmai civil kerekasztal döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Minden szervezetet – függetlenül nagyságától – egy szavazat illeti meg.
Szakértőket kérhet fel szakmai tevékenységének színvonala emelésének érdekében.


5. Városi Civil Kerekasztal
A Városi Civil Fórumon alakul meg a delegáltakból.
Létszáma változó, a delegáltak számától függ.
A fórum után a lehető leghamarabb megtartja alakuló ülését, ahol soros elnököt és társelnököt választ.

Feladata:
a) A két városi civil fórum között foglalkozik a civil szektort érintő kérdésekkel
b) Lehetőleg havonta egy ülést tart.
c) Ezek tartalmára vonatkozóan éves munkatervet dolgoz ki (mikor mivel foglalkoznak)
d) Kijelöli a soros elnököket és társelnököket.
e) A delegáltaknak képviselniük kell a szakmai kerekasztalok különböző ügyekben kialakított véleményét.
f) Együttműködési, pályázati lehetőségeket kutat fel.
g) Segíti a közjót szolgáló civil szakmai kezdeményezéseket.

Soros elnök/társelnök szerepe
- Három hónapig képviseli a kerekasztalt az önkormányzat, a civil szervezetek, illetve a média irányában
- Köteles figyelembe venni a civil kerekasztal adott ügyekben elfogadott álláspontját.
- A Városi Civil Kerekasztal üléseinek összehívása éves program szerint
- Megbízatása a kijelölt időpontig tart, ahol a következő soros elnök veszi át szerepét.
- Együttműködik a gesztorral


6. Városi Civil Fórum
Évente összehívott szakmai tanácskozás, melynek fő feladata a Városi Civil Kerekasztal delegáltjainak megválasztása.
Összehívását a Városi Civil Kerekasztal illetékes bizottsága és a gesztor szervezi.

Ezen túlmenően
- beszámolót hallgat meg és fogad el a Városi Civil Kerekasztal munkájáról
- szakkerekasztalokat alakít szakterületek szerint
- törekszik a kapcsolatok bővítésére, nyitott mindazon szervezetek irányában, akik működési rendjét elfogadják.

Részvevők:
- Bejegyzett szervezetek
- Országos szervezetek városban működő csoportjai, szervezetei
- Nem bejegyzett szerveződések (2 db jogi személyiséggel rendelkező ajánlásával)
- a szervező bizottság által meghívott, tanácskozási joggal jelenlévő szervezetek, személyek

Minden mandátummal rendelkező szervezet egy szavazat illet meg, egy személy legfeljebb két szervezetet képviselhet.
A részvétel jogosságát három fős, a Városi Civil Kerekasztal által választott mandátumvizsgáló bizottság vizsgálja.
A fórum elején jelentést tesz a résztvevőknek, a vitás kérdésekben a fórum dönt többségi szavazással.


7. Gesztor
A Városi Civil Kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos teendőket (információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) gesztor szervezet segíti. A gesztor részt vesz a Városi Civil Kerekasztal egyes programjainak és a Városi Civil Fórumnak a megszervezésében és lebonyolításában, folyamatosan elérhető, stabil információs pontként működik. Gesztor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja.

 
 
PROGRAMOK