2017-10-03 07:29:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-08-31 11:48:00 | Bővebben...
 
 
 
2017-08-23 14:54:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-08-07 09:19:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Civil kapcsolatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal működési rendje

A kecskeméti Városi Civil Kerekasztal megalkotta azokat az együttműködésében meglévő szakmai, etikai normákat, elvárásokat, amelyeket „Működési Rend”-ben fogalmazott meg.

1. Küldetés
A Városi Civil Kerekasztal a valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képviselve, rugalmas és gyors reagálással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a kecskeméti civil együttműködést, annak érdekében, hogy széleskörű partneri kapcsolat alakuljon ki az egyes szervezetek, és önkormányzati döntéshozók között.


2. Célok
- A Városi Civil Kerekasztal bátorítja az önszerveződést, elősegíti a civil közösségek létrejöttét és biztosítja számukra a szükséges információkat.
- Elősegíti a szektorok közötti együttműködést, különös tekintettel a települési önkormányzattal való kapcsolattartásra.
- Törekszik az önkormányzat és a civil szféra hatékony, átlátható, tiszta kapcsolatának kialakítására.
- Lehetőséget biztosít az önkormányzat szakágazati döntés-előkészítő munkájába történő bekapcsolódásra.
- Lehetőséget biztosít a civil világot érintő döntések meghozatala előtti széleskörű szakmai konzultációra (pl. támogatási rendszer).
- Csökkenti, illetve igyekszik felszámolni a civil szektor perifériális helyzetét.
- Partneri együttműködéseket alakít ki, közös programokat tervez, amelyek megvalósítása eredményeképpen hosszútávon működőképes marad.


3. A Városi Civil Kerekasztal tagszervezetei
Alkotják a Városi Civil Fórum által évente megalkotott szakkerekasztalok delegáltjai által képviselt formális és informális civil szervezetek, szerveződések, amelyek Kecskeméten és térségében szolgáltató, koordináló tevékenységet folytatnak és civil programokat bonyolítanak le.

A kecskeméti civil együttműködés felépítése:
1. Városi Civil Fórum létrehozza a szakmai kerekasztalokat
2. A szakmai kerekasztalok delegáltjaiból alakul meg a Városi Civil Kerekasztal
A kecskeméti civil együttműködés legmagasabb szerve az évente megrendezésre kerülő Városi Civil Fórum.


4. Szakmai kerekasztalok
A hasonló szakterületen tevékenykedő civil szervezetek összessége.
Feladatuk:
- elemzik, értékelik éves tevékenységüket
- részt vesznek az illetékes szakbizottság ülésein
- összeállítják éves programtervüket és eljuttatják a gesztornak
- a szakmai kerekasztal tagjaiból vezetőt, ill.- vezetőket választ (szakmai tanács 2-3 fő)
- attól függően, hogy hány civil szervezetet foglal magában, a Városi Civil Kerekasztalba legalább egy, legfeljebb négy főt delegál (minden megkezdett hat szervezet után egy fő)
- létrejöttéhez legalább négy szervezet szükséges

A szakmai civil kerekasztal döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Minden szervezetet – függetlenül nagyságától – egy szavazat illeti meg.
Szakértőket kérhet fel szakmai tevékenységének színvonala emelésének érdekében.


5. Városi Civil Kerekasztal
A Városi Civil Fórumon alakul meg a delegáltakból.
Létszáma változó, a delegáltak számától függ.
A fórum után a lehető leghamarabb megtartja alakuló ülését, ahol soros elnököt és társelnököt választ.

Feladata:
a) A két városi civil fórum között foglalkozik a civil szektort érintő kérdésekkel
b) Lehetőleg havonta egy ülést tart.
c) Ezek tartalmára vonatkozóan éves munkatervet dolgoz ki (mikor mivel foglalkoznak)
d) Kijelöli a soros elnököket és társelnököket.
e) A delegáltaknak képviselniük kell a szakmai kerekasztalok különböző ügyekben kialakított véleményét.
f) Együttműködési, pályázati lehetőségeket kutat fel.
g) Segíti a közjót szolgáló civil szakmai kezdeményezéseket.

Soros elnök/társelnök szerepe
- Három hónapig képviseli a kerekasztalt az önkormányzat, a civil szervezetek, illetve a média irányában
- Köteles figyelembe venni a civil kerekasztal adott ügyekben elfogadott álláspontját.
- A Városi Civil Kerekasztal üléseinek összehívása éves program szerint
- Megbízatása a kijelölt időpontig tart, ahol a következő soros elnök veszi át szerepét.
- Együttműködik a gesztorral


6. Városi Civil Fórum
Évente összehívott szakmai tanácskozás, melynek fő feladata a Városi Civil Kerekasztal delegáltjainak megválasztása.
Összehívását a Városi Civil Kerekasztal illetékes bizottsága és a gesztor szervezi.

Ezen túlmenően
- beszámolót hallgat meg és fogad el a Városi Civil Kerekasztal munkájáról
- szakkerekasztalokat alakít szakterületek szerint
- törekszik a kapcsolatok bővítésére, nyitott mindazon szervezetek irányában, akik működési rendjét elfogadják.

Részvevők:
- Bejegyzett szervezetek
- Országos szervezetek városban működő csoportjai, szervezetei
- Nem bejegyzett szerveződések (2 db jogi személyiséggel rendelkező ajánlásával)
- a szervező bizottság által meghívott, tanácskozási joggal jelenlévő szervezetek, személyek

Minden mandátummal rendelkező szervezet egy szavazat illet meg, egy személy legfeljebb két szervezetet képviselhet.
A részvétel jogosságát három fős, a Városi Civil Kerekasztal által választott mandátumvizsgáló bizottság vizsgálja.
A fórum elején jelentést tesz a résztvevőknek, a vitás kérdésekben a fórum dönt többségi szavazással.


7. Gesztor
A Városi Civil Kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos teendőket (információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) gesztor szervezet segíti. A gesztor részt vesz a Városi Civil Kerekasztal egyes programjainak és a Városi Civil Fórumnak a megszervezésében és lebonyolításában, folyamatosan elérhető, stabil információs pontként működik. Gesztor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK