2017-04-24 15:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-27 14:37:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-14 12:15:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-02-17 10:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére, valamint a 16.30 órakor kezdődő közmeghallgatására 2017-04-21 11:36:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.

Előterjesztések

01. Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Beszámoló
02. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Beszámoló
03. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Rendelet melléklet
1. számú melléklet
2.a melléklet
2.b melléklet
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
04. A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésé-nek szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet felülvizsgálata és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
05. Gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Térkép melléklet
06. Többoldalú kulturális együttműködési megállapodás
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
07. Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
08. A Kodály Emlékév programjainak megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alap-hoz benyújtott pályázat jóváhagyása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
09. Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
10. "Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
11. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pá-lyázattal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
12. A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
13. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016. évről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1.számú melléklet
2.számú melléklet
3.számú melléklet
14. Bizottsági külső tag választása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
15. Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulaj-donú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Mellékletek
16. Megvalósuló Kecskeméti Atlétikai Centrum működtetésével kapcsolatos dön-tések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
17. A kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében találha-tó ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Térkép melléklet
18. Kecskemét, Rávágy tér 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Hasznosítási szerződés
Melléklet
19. Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
20. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
21. Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
22. Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályá-zatok véleményezése
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Előterjesztői kiegészítés
23. A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezé-se
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
24. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
25. Telekhasznosításhoz és belterületbevonáshoz kapcsolódó döntések, telepü-lésrendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
26. Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Zárt ülés

27. Javaslat „Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
28. Javaslat „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
29. Javaslat a „Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
30. Javaslat az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
31. Javaslat „Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
32. Javaslat a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
33. Javaslat a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
34. Javaslat „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemelte- tési Bizottság
35. Javaslat „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemelte- tési Bizottság
36. Javaslat „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

37. Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Határ Mária jegyző
Beszámoló

Tájékoztató

38. Behajthatatlan követelések
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Interpelláció

39. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz állat- és kirakodóvásárral kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK