2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2017-12-10 11:22:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.A napirendi pontok tárgyalása előtt a „Magyar Gazdaságért Díj”, a „2017. Év Vállalkozója”, és a „Prima Primissima” díjazottak köszöntésére kerül sor.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Előterjesztés mellékletei
Rendelet-tervezet mellékletei
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata
02. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
03. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárá-sok partnerségi eljárásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
04. Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
05. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
06. Az "Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepíté-se" és az "e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése" című projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
07. Kecskemét Homokbánya és az 5. számú főút térségében fekvő állami tulajdonban lévő út céljára szolgáló ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
08. A Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti ingatlannal (volt Lestár Péter Szakkö-zépiskola) kapcsolatos döntések
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
09. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
10. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttműködések” felhívására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
11. Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. I. félévi munka-tervére
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
12. Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcso-latos döntések
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
13. A Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 21936/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
15. A volt Tó Hotel ingyenes hasznosítása Kecskeméti Labdarúgó Akadémia működtetése céljából
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. Államháztartáson kívüli források átvétele
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
17. Döntés a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátásáról
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Melléklet
Értékmegőrzési Bizottság határozata
18. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2018. évi menetrendjének módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
19. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-2021. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormány-zatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézmé-nyeinek 2018. évi belső ellenőrzési terve.
Előadó: Dr. Határ Mária jegyző
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
20. Közterületek elnevezése Máriahegy, Talfája és Katonatelep városrészekben
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városrendészeti és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Zárt ülés

21. Beszámoló a 2017. III. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéle-tekről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

22. Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2016. évi működéséről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet

Előterjesztések

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Beszámolók

23. Beszámoló ingyenes önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosításáról
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

Indítvány

24. Képviselői indítvány a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK