2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2018-06-14 20:41:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
03. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Melléklet
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Melléklet – állami főépítész véleménye
Melléklet 2.
04. A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
05. Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása Kecske-mét közlekedésbiztonságának növelése érdekében
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
06. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Előterjesztői kiegészítés
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
07. Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
08. A BÁCSVÍZ Zrt. alapszabályának módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
09. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság igénybevételéről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
10. Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. II. félévi munkater-vére
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
11. A Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatban lévő in-gatlanrészével kapcsolatos döntések
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
12. A Kecskemét Hunyadivárosban található 6761/2 hrsz-ú és a Szent László város-ban található 8541/4 hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
13. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 21917 és 21936/3 hrsz-ú in-gatlanok vonatkozásában
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1.
Melléklet 2.
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. A kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
15. A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. Államháztartáson kívüli források átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1.
Melléklet 2.
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
17. A Hírös Sport Nonprofit Kft.-t és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-t érintő döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet 1.
Melléklet 2.
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordu-lójához történő csatlakozás
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
19. Támogatási szerződés megkötése a Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapít-vánnyal
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Melléklet
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
20. Megállapodások megkötése a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft-vel
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Melléklet 1.
Melléklet 2.
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
21. Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Melléklet
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
22. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
23. A DAKK Zrt. 2017. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a többlet ellentételezés tárgyában
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
24. Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap megrendezése
Előadó: Gaál József alpolgármester
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási Stra-tégiája és Akcióterve
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet
Esélyteremtési Bizottság határozata
26. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Prog-ramja
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet
Esélyteremtési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
27. Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
28. A Településrendezési Terv 2018. évi felülvizsgálatának közbenső véleményezése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
29. Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, település-rendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Zárt ülés

30. A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
31. A KIK-FOR Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
32. A TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. tervezett profilváltásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gaál József alpolgármester
33. Javaslat a "Város Kulcsa" kitüntetés adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Kaludia polgármester
34. Javaslat a "Bozsó János-díj" adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
35. Javaslat a "Katona József-díj" adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
36. Javaslat a "Kodály Zoltán-díj" adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
37. Javaslat a "Tóth László-díj" adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
38. Javaslat a „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
39. Javaslat a "Mathiász János-díj" adományozására
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
40. Javaslat a "Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj" adományozására
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
41. Javaslat a „Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj” adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
42. Javaslat az "Év Kecskeméti Mestere Díj" adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
43. Javaslat a „Kada Elek-díj” adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
44. Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
45. Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

46. Közterületnév változtatására irányuló képviselői indítvány vizsgálata
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Tájékoztató

47. A közterületek Kecskemét Megyei Jogú Város Zászlójával való fellobogózásának műszaki és gazdasági feltételei
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet

Interpelláció

48. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a MÁV-val kapcsolatban
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a MÁV-val kapcsolatban
Melléklet
49. Képviselői indítvány a Nagytemplom felújításával kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK