2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

A volt KTE pálya hasznosítási lehetőségei (28.)

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

29481-4/2018.

Tisztelt Közgyűlés!

Király József képviselő úr a volt KTE pálya tárgyában benyújtott interpellációja alapján a közgyűlés 198/2018. (X.18.) határozatával arról döntött, hogy a volt KTE pálya hasznosítási lehetőségeit felmérő, képviselőkből és szakértőkből álló munkacsoportot hoz létre. A közgyűlési határozat a tárgyban beszámoló készítéséről is rendelkezett. A munkacsoport 2018. október 30-án ült össze, a közgyűlési frakciók képviselői, a frakciókon kívüli képviselők és az egyéni választókerületi képviselő részvételével. A munkacsoport megállapításai és javaslatai az alábbiak:

1. A munkacsoport összegezte a 2005. évi adásvételi szerződés tartalmát és az azóta eltelt időszak történéseit és az ezekkel kapcsolatban keletkezett érdemi dokumentumokat. Mindezek ismeretében áttekintette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetőségeit és kötelezettségeit a hosszú ideje húzódó ügy kezelésében. A lehetőségeket és kötelezettségeket

- a 2005. augusztus 4-én a Magnum Hungária Centrum Kft. és a Magnum Hungária Eta Kft.-vel kötött szerződés,

- a 2011. október 13-án az elkészült, bevásárló központot bemutató tanulmányterv alapján felvett jegyzőkönyv, valamint

- a 2015. november 30-án a Magnum Hungária Centrum Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás

határozza meg.

2. a) Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2005-ben kötött szerződés kifejezetten bevásárló központ céljaira történt értékesítésről szól. Ugyanakkor már e szerződés 2. pontjában is az Önkormányzat megfogalmazta elvárását abban a tekintetben, miszerint „a lakosság kikapcsolódását, pihenését szolgáló szabadidős és sportlétesítmények is megvalósuljanak”. Ugyanezen szerződés 10.1 és 10.2 pontjai az önkormányzat funkcióval,

építészeti minőséggel és a beépítéssel kapcsolatos elvárásait is meghatározzák az alábbiak szerint:

„Funkció: kereskedelmi-szolgáltató és sportfunkció. Eladó elvárása, hogy egy impozáns, a kor igényeinek megfelelő környezetbarát, építészetileg is magas követelményeket kielégítő, bevásárló – szolgáltató – szórakoztató központ létesüljön, és a lakosság kikapcsolódását és pihenését szolgáló szabadidő- és/vagy sportlétesítmények is megvalósuljanak.”

„Városias beépítés: Vevő köteles a Kurucz krt., valamint a Rákóczi út beépítésére figyelemmel lenni. E körben figyelemmel kell lenni a kiírás 3.2. pontjában foglaltakra is. A vevő kötelessége, hogy a benyújtott elképzelések továbbtervezése során egyeztessen a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával, és olyan tervet nyújtson be engedélyezésre, mely mind a Főépítészi Iroda, mind a Területi Tervtanács támogatását élvezi.”

b) A 2015-ben megkötött együttműködési megállapodás 1.1 pontja már bevásárló és szabadidő központ célként történő megjelölését tartalmazza. A megállapodás 2.11 pontja szerint, a továbblépéshez a beruházás végleges és részletesebb terveinek megvalósításához a felek későbbi időpontban településrendezési szerződést kötnek:

„2.11 A szerződő felek kifejezik azon szándékukat, hogy a Beruházás részletesebb terveinek ismeretében a későbbiekben egymással településrendezési szerződést kötnek.”

3. A munkacsoport a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a területnek új tulajdonosa van. Az új tulajdonos tudomással bír az előzményekről és a korábbi tulajdonos szerződésekben vállalt kötelezettségeiről. A munkacsoport megállapítása szerint időszerű és most lehetséges a 2015-ben kötött megállapodás 2.11 pontja szerinti továbblépéshez szükséges egyeztetések lefolytatása és településrendezési szerződésben rögzítése. Ezért a munkacsoport javasolja, hogy a városvezetés kezdeményezzen kapcsolatfelvételt és egyeztető tárgyalásokat az új tulajdonossal.

A tárgyalások során érvényesíteni kell a korábban elért építészeti, településképi, beépítési és közlekedési szempontokat. Ki kell térni a zöldfelületi követelmények érvényesülésére az épület előtti felületek tervezésekor, valamint a tetőszinten létesíthető zöldtetők megvalósíthatóságának vizsgálatakor. A munkacsoport fontosak tartja, hogy a korábbi megállapodásokban rögzített, a beépítés mértékét érintő feltételekben további intenzitást növelő engedmény ne legyen. A leendő létesítmény funkciójának meghatározásához a munkacsoport javasolja megfontolni az üzletközponthoz illeszkedő korszerű piaccsarnok, koncertterem, konferenciaközpont, szálloda, sport, a vásár- és fesztiválváros eseményeinek is színteret biztosító funkcionális elemek illeszthetőségét, megvalósíthatóságát.

A munkacsoport megállapításait figyelembe véve a városvezetés felveszi a kapcsolatot a volt KTE pálya tulajdonosaival. A megbeszélés célja a tulajdonos szándékainak megismerése, illetve a korábban született, az együttműködést meghatározó dokumentumok szerint a megvalósítandó létesítmény funkcionális sokszínűségét erősítő igény képviselése. A tulajdonossal történt egyeztetésekről tájékoztatom a közgyűlést.

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2018. október 31.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK