2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.01.14. hétfő
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - Önkormányzat tulajdonában lévő költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:

Petőfi Sándor u. 16. IX/907. (35 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel
Petőfi Sándor u. 16. VII/716. (43 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel
Petőfi Sándor u. 16. VII/718. (33 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel

Kvarc u. 4/C. mfsz. 2. (55 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel
Kvarc u. 4/B. mfsz. 1. (62 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel
Téglás u. 7/C. I/8. (50 m²) Várhatóan 2013. április 1-jei beköltözéssel
Kvarc u. 4/A. IV/13. (62 m²) Várhatóan 2013. április 15-i beköltözéssel
Kvarc u. 4/D. III/9. (62 m²) Várhatóan 2013. április 15-i beköltözéssel
Téglás u. 7/A. fszt. 2. (42 m²) Várhatóan 2013. április 15-i beköltözéssel
Téglás u. 7/B. IV. 20. (42 m²) Várhatóan 2013. április 15-i beköltözéssel

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2013. január 15-től 2013. március 14-ig lehet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda Jogi Osztály Lakás Csoportjánál a Kecskemét, Balaton u. 19. fszt. 13. helyiségében.

A kitöltött pályázatokat kérjük a mellékelt borítékban SZEMÉLYESEN leadni Csoportunkon. Kérjük, a borítékra ne írjanak se nevet, se címet.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó személyi adatait, lakcímét
- az együttköltözők jövedelem igazolását
- büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában, illetőleg haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának
– pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget
- nem kecskeméti lakos esetén munkáltatói igazolást arról, hogy kecskeméti munkahellyel rendelkezik
- a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét
- pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/,
- számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)
- nyilatkozatot a bérleti jogviszony tartamáról (határozatlan vagy határozott, de legfeljebb 5 év időtartamra)

Pályázati feltételek:
a.) pályázatot nyújthat be az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) nagykorú állampolgára, akinek, vagy házastársának, illetőleg vele jogszerűen együttköltöző hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásakor nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, és
b.) aki állandó vagy ideiglenes kecskeméti lakóhellyel, vagy igazolt kecskeméti munkahellyel rendelkezik, továbbá
c.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a lakbér összege nem haladja meg a nettó összjövedelmük 20 %-át.
d.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés minimum 2 évi, maximum 12 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
e.) Amennyiben konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy közülük a legmagasabb igazolt jövedelemmel (együttköltözők esetén összjövedelemmel) rendelkező pályázó szerzi meg a bérleti jogot.

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Petőfi S. utcán 680,- Ft/hó/m2
Ezek alapján a 33 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 112.200,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 22.440,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 538.560,- Ft, maximum 3.231.360,- Ft.
Ezek alapján a 35 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 119.000,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 23.800,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 571.200 Ft, maximum 3.427.200,- Ft.
Ezek alapján a 43 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 146.200,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 29.240,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 701.760,- Ft, maximum 4.210.560,- Ft.

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Homokbányán 486,- Ft/hó/m2
Ezek alapján a 42 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 102.060,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 20.412,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 489.888,- Ft, maximum 2.939.328,- Ft.
Ezek alapján a 50 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 121.500,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 24.300,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 583.200,- Ft, maximum 3.499.200,- Ft.
Ezek alapján a 55 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 133.650,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 26.730,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 641.520,- Ft, maximum 3.849.120,- Ft.
Ezek alapján a 62 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 150.660,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 30.132,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 723.168,- Ft, maximum 4.339.008,- Ft.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 42/1996. (XI.4.) önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 16.§ (7) bekezdése értelmében:

„A befizetett összeg erejéig, a vállalt időtartamra a szerződéskötéskor érvényben lévő havi bérleti díj megfizetésére kötelezett a bérlő. Az időközbeni esetleges lakbéremelést ezen bérlőkkel szemben a vállalt időtartam lejártáig érvényesíteni nem lehet.”

A Rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében:
„A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti jogának közös megegyezéssel való megszüntetése esetén a bérlőt pénzbeli térítés nem illeti meg.”

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség!

A beérkezett pályázatok alapján 2013 márciusában Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere dönt a nyertes pályázók személyéről. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak.

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás, illetőleg a bérbeadói hozzájárulás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére.

A pályázat során az együtt költöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) a Polgármester köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal összefüggően további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda Jogi Osztály Lakás Csoportjánál lehet kérni a Kecskemét, Balaton u. 19. fszt. 13. számú helyiségében, illetve az alábbi telefonszámon: 76/513-509.

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, mely igényt a KIK-FOR Kft-nél kell jelezni.

 
 
PROGRAMOK