2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.02.08. péntek
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) pályázatot ír ki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában álló, az Aradi vértanúk tere 2. szám alatti, 3791/21/A/64 helyrajzi számú, 21 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására.

Az üzlethelyiség minimális havi bérleti díja: 30.183,- Ft + ÁFA + rezsi (villany, hideg-melegvíz, közös költség, szemétszállítás)

Az üzlethelyiségben az áramellátás, hideg-melegvíz ellátás biztosított, a helyiség klímával felszerelt, a WC és kézmosó blokk az üzleten belül, külön helyiségben van kialakítva. A helyiség jelenleg fűtés nélküli, a radiátor leszerelésre került. A helyiség a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a pályázat elbírálását és a bérleti szerződés aláírását követően. A bérlő a pályázatban meghatározott hasznosítás megvalósítása érdekében felújítási munkálatokat saját költségére végezhet. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdése értelmében a bérleti szerződés aláírását követően a bérlő kérelme alapján az ingatlanon általa tervezett 12 havi bérleti díj mértékét meg nem haladó értékű beruházáshoz való hozzájárulásról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, ezt meghaladó beruházási érték esetén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jogosult dönteni. Az ingatlan jelenleg üresen áll.

A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázat nyertesével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérleti szerződést a szerződés aláírásától számított 5 éves időtartamra köti meg. A bérleti díj tárgyévet követő év január 1. napjától esedékes emelésének mértékét a Közgyűlés, a tárgyév szeptember 30. napjáig állapítja meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 10. § (5) bekezdése alapján.

Az ingatlan a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoporttal (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 10., tel: 76/513-513/3588-as mellék) előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatokat 2013. március 11. napján 10 óráig személyesen kell eljuttatni Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 8.), zárt borítékban, „Aradi vértanúk tere 2. szám” jeligével.

A pályázatok bontására 2013. március 11. napján 10 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 8.) kerül sor, melyre a kiíró a pályázókat ezúton meghívja.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó adatait:
  - természetes személy esetén: a bérlő(k) személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme); egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,
  - átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,
  - cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjaiban foglaltakról.
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
  - a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  - az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
  - a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
- az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét, mely nem lehet kevesebb nettó 30.183,- Ft összegnél (a bérleti díj mértékének megállapítására vonatkozó előírásokat a Rendelet 10.§ (4) bekezdése tartalmazza),
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,
- a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázat kiírója azt az ajánlatot, melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti.

A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a Rendelet 27. § (1) bekezdésének i) pontja alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 2013. március hónapban dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

 
 
PROGRAMOK