2018-07-02 13:04:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 24 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Aktuális álláspályázatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága GAZDASÁGI VEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.április 01.-2023.március.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint együttműködési megállapodás alapján az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza mint önállóan működő intézmény gazdálkodási tevékenységéért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátásáért, a pénzügyi és számviteli rend kialakításáért és karbantartásáért a költségvetési szerv működtetéséért a használatában lévő vagyon védelméért és hasznosításáért. Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört és mindazon feladatok ellátást, amelyeket az államháztartásról szóló törtvény végrehajtásról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 11.§-a és egyéb jogszabályok a gazdasági vezető számára meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség és emelt okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettségekkel kell rendelkeznie. Büntetlen előélet. A munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A gazdasági igazgató közalkalmazotti munkaköre: gazdálkodási főmunkatárs. A pályázó nyilatkozata, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségét elfogadó nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Költségvetési szervnél gazdasági munkakörben szerzett, vagy gazdasági vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a korábbi jogviszonyokról munkáltatói igazolás. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata: személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról, Kjt 41.§(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180109/10, valamint a beosztás megnevezését: gazdálkodási főmunkatárs.

• Személyesen: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Humánpolitikai Csoport.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Honlapja www.kecskemet.hu - 2018. január 22.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK