2018-07-02 13:04:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
Augusztus
 
 

 20 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Aktuális álláspályázatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című projekt megvalósításához népegészségügyi koordinátor munkakör ellátására

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás céljából pályázatot hirdet „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című projekt megvalósításához népegészségügyi koordinátor munkakör ellátására.

A munkaviszony időtartama: 2020. március 31. napjáig szóló határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek.

Feladatok:

- A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos munkatervet.

- Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.

- Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra tervet készít.

- Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezése helyi irányelveinek a meghatározásában.

- Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő tevékenységekről.

- Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.

- Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét.

- A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.

- A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.

- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.

Pályázati feltételek:

• mesterképzési szakon szerzett okleveles népegészségügyi szakember végzettség és szakképzettség, vagy mesterképzési szakon szerzett okleveles ápolói végzettség és szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Europass típusú önéletrajz, a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Andrea, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályának projektmenedzsere nyújt a 76/513-599-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• postai úton: a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „népegészségügyi koordinátor”.

• személyesen: polgármesteri titkárság, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

• e-mailben: a következő e-mail címre: pal.andrea@kecskemet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK