2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-03-27 12:38:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-02-25 11:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Aktuális álláspályázatok
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - a „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt megvalósításához 1 fő közösségfejlesztő munkakör ellátására

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás céljából pályázatot hirdet a „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt megvalósításához 1 fő közösségfejlesztő munkakör ellátására.

A munkaviszony időtartama: tervezetten 2018. szeptember 10. napján történő szerződéskötéstől 2021. július 31. napjáig szóló határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő heti 20 órában, kötetlen munkarendben

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, Kecskemét

Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, kapcsolattartás illetve együttműködés a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel, projektmenedzsmenttel, szakmai megvalósításban résztvevőkkel.

- A projekthez kapcsolódó feladatkörében a szakmai vezető által utasítható.

- A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetésében való részvétel.

- A felhívás és mellékletei, az általános útmutató, a projektben keletkezett dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi munkáját.

- Közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása.

- A hatásköre alá tartozó célterületi szereplőkkel (kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, lakosokat képviselő szervezet, vezetők stb.) kapcsolatot tart.

- Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez és vezet le, valamint támogatja ezek szervezését célterületi szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és vezetők részére.

- Ösztönzi a lakosság részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.

- Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, dokumentálja a közösségi munkát.

- Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.

- Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.

- Közreműködik a Cselekvő közösségek projekttel.

- Terveket, kimutatásokat, statisztikákat, valamint beszámolókat készít a saját célterületére vonatkozóan

Pályázati feltételek:

• középfokú iskolai végzettség

Előnyt jelent az elbírálásnál:

• felsőfokú végzettség, szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Europass típusú önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, pályázó nyilatkozata: személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályának vezetője nyújt a 76/513-523-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• postai úton: a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „közösségfejlesztő”.

• személyesen: polgármesteri titkárság, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

• e-mailben: a következő e-mail címre: balogh.zoltan@kecskemet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 7.

Jóváhagyta:

Szeberényi Gyula Tamás

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK