2017-05-22 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2017-05-19 11:33:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-04-24 15:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-27 14:37:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-14 12:15:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
A közétkeztetési szolgáltatás ellátása Kecskeméten
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Összegzés a közétkeztetési szolgáltatás színvonaláról

Összegzés a kecskeméti önkormányzati fenntartású intézményekben a 2009/2010-es tanévben ellátott közétkeztetési szolgáltatás színvonaláról

Tisztelt Kecskeméti Polgárok!

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - mint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2007. (X.29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyben központosított közbeszerzési rendszerben ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet - az önkormányzat fenntartásában levő nevelési, oktatási és szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása tárgyában helyben központosított közbeszerzési eljárást írt ki.

A választott eljárás fajtája közösségi értékhatárokat elérő egyszerűsített közbeszerzési eljárás volt.

A közbeszerzési eljárás mindkét részajánlat tekintetében eredményesen zárult.

Az 1. számú részajánlat tekintetében a Sodexo Magyarország Szolgáltató Kft., a 2. számú részajánlat tekintetében az Első Kecskeméti Közétkeztetési Konzorcium lett a nyertes ajánlattevő.

A Sodexo Kft. az önkormányzati fenntartású intézmények bölcsődéiben, óvodáiban, szociális intézményeiben, illetve néhány általános iskolában látja el a közétkeztetési szolgáltatást.

Az Első Kecskeméti Közétkeztetési Konzorcium (képviseli: Nyúl István, a konzorcium vezetője: „Hírös” Vendéglátó Kft.) tagjai a Kecskeméten, 2009. április 30-án kelt konzorciumot létesítő szerződés szerint az alábbi cégek:
1.)Bakos és Társai Vendéglátó Bt.
2.)”Hírös” Vendéglátó Kft.
3.)”Precíz” Ügyviteli és Vendéglátó Kft.
4.)”Edimpex 2001” Vendéglátó és Szolgáltató Kft.

A Konzorcium látja el a közétkeztetési szolgáltatást az általános iskolák döntő többségében, a középiskolákban és kollégiumokban, illetve néhány óvodában, míg a Sodexo Magyarország Kft. a bölcsődékben, óvodákban és szociális intézményekben.

A korábbiakban a Sodexo Magyarország Kft., illetve az Első Kecskeméti Közétkeztetési Konzorcium által ellátott közétkeztetési szolgáltatás felügyeletére, a Szolgáltatókkal való kapcsolattartás koordinálására étkezési bizottságokat hoztunk létre.

A szerződésszerű teljesítés előmozdításának, a különböző panaszok kezelésének, a közétkeztetési szolgáltatás színvonalának folyamatos emelésének biztosítására az étkezési bizottságok folyamatosan kapcsolatot tartottak az érintett intézményekkel, szülőkkel, illetve a Szolgáltatókkal.

Mivel az étkezési bizottság által végzett tevékenység és az intézkedéseik eredménye nem minden esetben volt látható mások számára, a Közgyűlés Kohajda László önkormányzati képviselő úr indítványa alapján 453/2010.(XI.25.) KH. sz. határozatával felkért arra, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben nyújtott közétkeztetési szolgáltatásokat vizsgáló étkezési bizottságok tevékenységéről, a beérkező panaszok alapján tett intézkedésekről a közvéleményt tájékoztassam.

A közétkeztetési szolgáltatás ellátása az alábbiak szerint foglalható össze az egyes étkezési bizottságok véleménye alapján:
a.)Az Első Kecskeméti Közétkeztetési Konzorcium által ellátott közétkeztetési szolgáltatás koordinálására létrejött étkezési bizottság éves jelentésének összefoglalása:

A Konzorcium egyes tagjai között a szolgáltatás minőségében különbségek voltak tapasztalhatók.

Az ételek mennyiségével és minőségével év közben adódtak problémák, melyeket az intézmények észrevételei alapján a szolgáltatók többségében korrigáltak. Zömében a tészták és a főzelékek minősége, a húsok mennyisége terén merültek fel hiányosságok.

A tanulók örömmel fogadták az újdonságokat, az igényeikhez igazodó ételeket. A korszerű, egészséges és változatos ételek biztosításával a tanulók étkezési kultúrájára is pozitív hatást lehetett gyakorolni.

Az étkezést igénybe vevők számában visszaesés volt tapasztalható a tanév folyamán.

A kollégiumi ellátás esetében a reggelik mennyisége kevés volt, a kollégiumok a meleg vacsorák számának növelését kérték.

A diétás étkeztetés biztosítása terén a korábbiakban felmerült panaszokkal kapcsolatban Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közbenjárásával sikerült áttörést elérni a diétás étkeztetést kérők igényeinek megfelelően.

Az étkezési bizottság az egységesen magas színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében javasolta dietetikus igénybe vételével a menüsorok összehangolását.

Összességében a közétkeztetési szolgáltatás a 2009/2010. tanév során az érintett intézményekben biztosított volt, a kisebb problémákat sikerült rendezni a Szolgáltatóval.

b.)A Sodexo Magyarország Kft. által ellátott közétkeztetési szolgáltatás koordinálására létrejött étkezési bizottság éves jelentésének összefoglalása

A bizottság 2010. tavaszán elégedettségi kérdőíveket töltetett ki az érintett intézményekkel.

A kérdőívek alapján az észrevételek az alábbiak szerint voltak csoportosíthatóak:
- Több esetben problémaként merült fel, hogy egy edényben szállítják a tejet és a teát, a problémát a szolgáltató hatékonyabb minőségű mosószer alkalmazásával küszöbölte ki.
- Problémaként merült fel, hogy a főzelékek kihűlés után bekötnek, a Szolgáltató a problémát azzal kérte orvosolni, hogy az ételeket az első tálalás előtt ne hagyják kihűlni.
- A húsfélék tekintetében több esetben problémaként merült, hogy a hús kövér, nyesedék jellegű.
- Az óvodákban örömmel fogadták azonban a magvas, korpás péksüteményeket.

A kérdőív alapján a Szolgáltatóval folytatott egyeztetés eredményiről szóló visszajelzéseket a bizottság az alábbiak szerint összegezte 2010. júniusában:
- A visszajelzések összességében pozitívabbá váltak.
- A bölcsődék tekintetében csak kisebb problémák merültek fel (pl.: az ételek túl sósak, a főzelékek liszt ízűek, sok rajtuk a habarás, nem változatos a gyümölcs választék stb.)
- Az iskolákban és óvodákban a mennyiség megfelelővé vált, pozitívan értékelik, hogy a karakteres tízóraik elmaradtak, ebédre többször szállítottak olyan ételt, amelyet a gyermekek preferálnak.
- A szociális intézmények tekintetében elmondható, hogy a Platán Otthonban az ételek minősége megfelelő, azonban a Margaréta Otthonban, illetve az Őszirózsa Idősek Gondozóházában több probléma merült fel (kisebb az adag, mint a Platán Otthonban, hiányolják az idényjellegű ételeket stb.)

A hasonló tárgyban összehívott 2010. júliusi egyeztetés jegyzőkönyve alapján további pozitív változások voltak tapasztalhatók:
- A bölcsődék tekintetében általánosan javult a nyújtott szolgáltatás (a tejes ételekhez több tejet alkalmaznak a besűrűsödés ellen, elismerően szóltak a felvágottak tekintetében bekövetkezett minőségi változásról) azzal, hogy apróbb hiányosságok továbbra is tapasztalhatók.
- Az óvodákból és bölcsődékből negatív kirívó visszajelzés nem érkezett. Kérésként merült fel az idénygyümölcs szállítása, illetve a burgonya minőségét kifogásolták.
- A szociális intézmények tekintetében továbbra is elmondható, hogy a Platán Otthonban továbbra is kifejezetten jók az ételek, a Margaréta Otthonban is javulás tapasztalható.

A bizottsági ülések rendelkezésünkre bocsátott anyagai alapján megállapítható, hogy nagyon nehéz objektív képet alkotni a szolgáltatás színvonaláról. Nagyon sok esetben tapasztalható volt, hogy ugyanazon étkezést az egyes intézmények teljesen eltérően értékeltek.

A bizottsághoz számos kifogás, minőségi reklamáció érkezett az intézményektől. Azonban megfigyelhető volt az a tendencia, hogy 2010. nyarára nagymértékben javult a szolgáltatás minősége, a reklamációk száma csökkent, több esetben számoltak be pozitív tapasztalatokról. Ezt a bizottság észrevétele szerint mindenképpen eredményként kell értékelni, ami annak is köszönhető, hogy a szolgáltató a minőségi kifogásokhoz a legtöbb esetben konstruktívan állt hozzá.

Kecskemét, 2011. január 5.

                                                                                   ______________________
                                                                                              Mák Kornél
                                                                    Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

 
 
PROGRAMOK