2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 21 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.02.27. hétfő
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának határozata

 

1/2017. (II.27)HVB számú határozat Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata megüresedett mandátumának betöltése

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 328. §-ában biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102.§ (1) bekezdés e) pontja alapján megüresedett mandátum betöltésére nincs lehetőség, ezért a mandátum az Njtv. 69. § (1) bekezdése alapján a következő általános választásig betöltetlen marad.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1., fax:76/481-457, e-mail: valasztasiiroda@kecskemet.hu) személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben benyújtandó illetékmentés fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezésnek a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján 16.00 óráig kell megérkeznie, mely határidő jogvesztő.

Indokolás

A 2014. október 12-én megtartott horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a megválasztott 3 képviselő a helyi választási bizottság elnökétől átvette megbízólevelét és letette az esküt. A 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésen az elnök és az elnökhelyettes megválasztásával Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata megalakult. 2015. január 1. napjával egy fő nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondott mandátumáról, 1 fő képviselő megbízatása pedig elhalálozás miatt szűnt meg 2015. május 26-án.

Tekintettel arra, hogy a megválasztott 3 fő képviselőn kívül több jelölt nem indult a 2014-ben megtartott választáson Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2/2015. (VI.24) HVB számú határozatában időközi választást tűzött ki. A HVB horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása eredményének megállapításáról szóló 8/2015. (IX.20.) határozata alapján megállapítható, hogy az időközi választáson 2 fő jelölt indult, akik mandátumot szereztek a választáson.

2017. február 9-én Sibalin István, Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata elnöke elhunyt, így megbízatása az Njtv. 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján megszűnt.

Az Njtv. 68. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselői hely megüresedése esetén a képviselői helyre a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép feltéve, hogy legalább 1 szavazatot kapott.

A HVB fentiekben hivatkozott, az időközi választás eredményéről szóló határozata alapján megállapítható, hogy a megüresedett mandátumot nem lehet betölteni, mert nincs a listán több jelölt a mandátumot szerzett 2 fő képviselőn kívül.

Az Njtv. 69. § (2) bekezdése értelmében ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni. Az Njtv. 92. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele jelen van. (3 fős testület esetén 2 fő)

Mindezek alapján megállapítható, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete a továbbiakban 2 fő képviselő részvételével működik tovább, a megüresedett mandátum betöltésére nincs lehetőség.

A HVB a fent leírtak alapján -a Ve. 328. §-ban foglalt hatáskörében eljárva- a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) bekezdésein, valamint 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kecskemét, 2017. február 27

Dr. Török zoltán
enök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
 
PROGRAMOK