2018-07-02 13:04:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 26 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.06.22. csütörtök
 

Kecskemét júniusi közgyűlésének döntései

 

Hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról, a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról, új pályázatokról döntött egyebek között Kecskemét közgyűlése.

Módosította a közgyűlés a város idei költségvetését. Ennek lényeges eleme, hogy a Katona József Múzeum részére 120 millió forint befizetési kötelezettség került előírásra. A múzeum ugyanis a Mercedes üzem bővítéséhez kapcsolódóan feltárási és régészeti megfigyelési munkálatokat végez. A tevékenység egyébként mintegy 43 hektáron zajlik, ez jelenleg Magyarország legnagyobb régészeti tevékenysége.

A közgyűlés úgy döntött, hogy társulási tagként létrehozza a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást, amely október 1-től látja el feladatait. A tervek szerint a társuláshoz Pest megye déli részének és Bács-Kiskun északi részének települései csatlakozhatnak, az erről szóló döntéseket a napokban hozhatják meg az érintett közgyűlések.

Az önkormányzati társulások létrehozására a hulladékról szóló törvény ad lehetőséget. A társulás feladata a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek fejlesztése, amelyre pályázatot nyújthat be.

Elfogadta a közgyűlés a településképi arculati kézikönyvet. A dokumentum széleskörű társadalmi bevonással, partnerségi véleményezéssel készült el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. E kézikönyv alapján készítik elő a településképről szóló helyi rendeletet, amelyet a törvény szerint október 1-ig kell megalkotnia a testületnek.

Újabb döntések születtek a Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatosan. A grémium jóváhagyta az Alap kezelési szabályzatát, és felkérte az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a szabályzatot nyújtsa be az MNB-hez. A felügyeletet ellátó MNB részéről felmerülő esetleges módosításokat az Alapkezelőnek át kell majd vezetnie, és egységes szerkezetben, az év második felére vonatkozó üzleti tervvel együtt kell előterjesztenie a tulajdonosi joggyakorló elé.

Átalakítaná az önkormányzat a Hírös Sport Kft.-t akként, hogy a jelenleg a társaság divíziójaként működő Kecskeméti Sportiskola és a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia külön-külön szervezeti egység legyen. Ezzel a tevékenységek átláthatóbbak lennének, és a társasági adókedvezményból származó bevételeket is hatékonyabban lehetne felhasználni.

Szintén a sportot érintő változás lehet, hogy január 1-től a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia a KLC-KTE-SI és az önkormányzat által közösen kialakított szervezeti keretben látná el feladatait. Ennek oka, hogy az akadémia olyan sportlétesítményt használ jelenleg és a jövőben is, amely önkormányzati tulajdonban van és az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával valósul meg.

A közgyűlés felkérte a Hírös Sport Kft. ügyvezetőjét, hogy szeptemberre készítse elő javaslatát az új szervezeti keretekről.

Megoldódni látszik az egyik legnagyobb kecskeméti parkolási probléma, a kórház ugyanis saját beruházásban 75 új parkolót alakít ki a Csabay Géza körút menti saját ingatlanrészein. Az önkormányzat a helyi lakosság érdekeit figyelembe véve úgy döntött, hogy 8 millió forint támogatást nyújt a kórháznak gépkocsi beállók létesítésére, felújítására.

Új lakások kialakítására pályázna az önkormányzat, a cél a munkaerőpiaci mobilitás elősegítése. Az elsősorban felújítást támogató állami forrást a Homokbányán található, úgynevezett „sárga legénységi épületek” közül három épület felújítására vennék igénybe. Az önkormányzatnak minimum 40 százalék önrészt kell biztosítania.

A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges előkészületek megtételére.

Pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozott meg a közgyűlés. A határozat értelmében Kecskemét pályázatot nyújt be a Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítására, amelynek költsége 292 millió forint lesz, és a Szolnoki út felújítására, amely 885 millió forintba kerül majd.

A képviselők e napirend keretében tájékoztatást kaptak egy már benyújtott pályázatról is, amelynek címe: Öko-innovatív kompetenciák kiépítése és fenntartható vállalkozások kialakítása a Duna régióban. Ennek résztvevői 8 országot képviselő városok és öko-innovációs szervezetek. A projekt költségvetése meghaladja a 2,5 millió eurót, ebből Kecskemét mintegy 144 ezer euró költséggel kalkulálhat, amelynek 85 százaléka uniós, 10 százaléka hazai finanszírozás, 5 százalék pedig önkormányzati önerő.

A volt Rudolf laktanya egyes ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos döntéseket hozott meg a közgyűlés. A város korábban pályázatot írt ki az úgynevezett „beteg lovak istállója” hasznosítására, amelyre három pályázat érkezett. Ezek közül az S4T Hungary Kft. elképzelése nyerte el leginkább az önkormányzat tetszését. A társaság azonban szeretné, ha az általa végrehajtott értéknövelő beruházások teljes egészében beszámítanának a bérleti díjba, erre viszont a pályázati kiírás nem ad lehetőséget. Ezért a közgyűlés a pályázatot eredménytelenné nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött.

A műemléki istálló, lovarda, valamint egyéb épületekre kiírt pályázat is eredménytelen lett, és szintén új pályázatot írnak ki. Ezekre egy pályázat érkezett, de további kérdések merültek fel, egyebek között a bérbetudással kapcsolatosan.

A „gyanús lovak istállója” hasznosítására kiírt pályázat viszont eredményes lett. A bérlő az IMMENSO Kft. lehet, amely a szomszédos területet korábban megvásárolta, ott éttermet hoz létre, a most megszerzett ingatlant pedig raktárként akarja használni.

Jövőre ünnepli a város fennállásának 650. évfordulóját. Ebből az alkalomból egész éves programsorozat lesz, amelynek jelmondata: „Kecskemét, a puszták metropolisza”. A programok tervezete már most is hónapokra lebontva tartalmazza az eseményeket, kiemelt témákat. A közgyűlés jóváhagyta, hogy megkezdődjön a részletes kidolgozás, és felkérte a polgármestert, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során számoljon a felmerülő kiadásokkal.

Új együttműködési megállapodást köthet a város az Európa Jövője Egyesülettel. Ennek értelmében a Csiperó fesztivált szervező civil szervezet 2018-2021. között évente 40 millió forint támogatásban részesül annak érdekében, hogy a 2018-as és 2020-as nemzetközi gyermektalálkozókat, a köztes esztendőkben pedig a csereutazásokat előkészíthesse, megszervezhesse. A megállapodásra azért is szükség van, mert a garantált önkormányzati együttműködés és támogatás feltétele a sikeres hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételnek.

Ismét csatlakozik Kecskemét a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ehhez a 2018-as költségvetésben 5 millió forint forrást biztosít.

Több napirend keretében is foglalkozott a közgyűlés a helyi közösségi közlekedéssel. Ezek egyike keretében döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez. A város ugyanis 2016-ra eddig 326 millió forint támogatást adott a DAKK Zrt-nek a helyi közösségi közlekedésből származó veszteségek ellentételezésére, amelynek egy része visszaigényelhető az államtól.

A következő napirendi pontban a grémium a DAKK beszámolóját tárgyalta. Ebből kiderült, hogy az ellentételezésre a városnak további mintegy 300 millió forintot kellene fizetnie. A főbb adatokból kitűnik, hogy az utaslétszám tavaly további 1,8 százalékkal csökkent, a buszok kiahsználtsága átlagosan 17 százalék. Mindez annak ellenére, hogy tavaly 6 alkalommal történt meg a menetrend módosítása oly módon, hogy az megfeleljen a felmerülő igényeknek. A szolgáltató új autóbuszokat is beszerzett, így a helyi közlekedésben résztvevő járművek átlag életkora 15 évről 10 évre csökkent.

A szolgáltató és a város közösen keresi a megoldásokat arra, hogy a közösségi közlekedés nagyobb kihasználtsággal működjön. Ennek érdekében és a felmerülő igények alapján döntött a testület a menterend újabb módosításáról. A változás lényeges eleme, hogy július 1. ás augusztus 31. között próba jelleggel lesznek éjszakai járatok. A döntést egy online felmérés előzte meg, amely keretében mintegy 2500 kitöltött kérdőív érkezett. Ezeket alapul véve indulnak el az éjszakai járatok, amelyeknek az uticéljait, indulási időpontjait és útvonalait is a kérdőíves igényfelmérés eredméyéhez igazították.

A menetrend számtalan további módosítást tartalmaz, ezek jelentős része az átszállásmentes kapcsolatok biztosítását szolgálja.

A közgyűlés önkormányzati díjak és kitüntető cím adományozásáról döntött a következők szerint:

A közgyűlés

Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet adományoz
- Piros Ildikó színművész

Kada Elek-díjat adományoz
- Tokovics Klára könyvvizsgáló, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. gazdasági igazgatója

Katona József-díjat adományoz
- Csombor Teréz, a Kecskeméti Katona József Színház színművésze,

Kodály Zoltán-díjat adományoz
- Jámbor Zsolt Ottó karnagy-zenepedagógus és Jámborné Márkus Emőke ének-zenetanár (megosztva),

Bozsó János-díjat adományoz
- Turi Endre festő, zománcművész, a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely volt igazgatója

Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományoz
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának „B” földszintjén működő demens részleg dolgozói,

- Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,

Kecskemét Város Környezetvédelméért Díjat adományoz
- Kanalas Imre, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Stratégiai- és Városfejlesztési csoportvezetője,

Mészöly Gyula-díjat adományoz
- Rosznáky-Barna Péter, a Barna és Fiai Faiskola Kft. ügyvezetője

Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díjat adományoz
-Roza Károly, a Polar-Stúdió Kft. ügyvezetője

Év Kecskeméti Mestere Díjat adományoz
- Kenyeres István szobafestő-mázoló szakmunkás, építész technikus

részére.

 
 
 
PROGRAMOK