2018-11-27 12:49:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-11-05 17:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2018-10-26 13:06:00 | Bővebben...
 
 
 
 
December
 
 

 17 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.11.09. csütörtök
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 26-án tárgyalta és a 218/2017. (X.26.) határozatával elfogadta

 

Értesítem Kecskemét város lakosait és partnereit, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 227/2014. (IX.4.) határozatával elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 26-án tárgyalta és a 218/2017. (X.26.) határozatával elfogadta.

Az ITS egy olyan 7-8 évre szóló stratégiai szemléletű, a város középtávú fejlesztéseit megalapozó stratégiai illeszkedési- és programdokumentum, melynek célja a fenntartható városfejlesztés érdekében a valós társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti szükségletek feltárása, valamint a város versenyképességének hosszú távú biztosítása, harmonikus és értékalapú fejlődésének kialakítása.

A stratégiai dokumentum módosításának szükségességét – az elmúlt három évben – a városban elindult fejlesztések, az új beruházási igények és szükségletek, a fejlesztéspolitikai eszközök változásai, s a fejlesztési források (hazai és uniós) rendelkezésre állása tették fontossá és időszerűvé.

A felülvizsgálati munka első szakaszában széleskörű partnerségi egyeztetés keretében az adatgyűjtéssel elsősorban a partnerek körében jelentkező szükségletek és igények, valamint az előkészítés alatt álló fejlesztések felmérése történt meg.

A beérkezett társadalmi igények, illetve fejlesztési elképzelések, projektek összegyűjtésével és rendszerezésével egy időben elkészült a városfejlesztés irányait, céljait és sikerességét meghatározó belső adottságok feltárása, továbbá a 2014-ben megfogalmazott városfejlesztési célok felülvizsgálata.

Megvalósult a stratégiai, tematikus, valamint horizontális fejlesztési célok felülvizsgálata, a tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása, a városfejlesztési körzetek lehatárolásának és jellemzésének áttekintése, továbbá a stratégiai célok és projektek közötti összefüggések feltárása.

A dokumentum részletesen bemutatja a legfontosabb városi programcsoportok, a tervezett programok, a különböző projekttípusok (kulcs-, akcióterületi-, hálózatos-, integrált), továbbá a fejlesztési akcióterületek (12 db) lehatárolását, aktualizálását, ezen belül az akcióterületen tervezett konkrét beavatkozásokat. A fejlesztésekhez kapcsolódóan külön ismerteti a megvalósítás lehetséges szereplőit, az ütemezést, a beruházások forrásait, valamint a tervezett városi projektek – 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakban – különböző (ágazati és területi) operatív programokhoz történő illeszkedését is.

A módosult és kiegészült a stratégia külső és belső összefüggéseinek elemzése, megtörtént a stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatainak aktualizálása, a megvalósítás szervezeti kereteinek meghatározása, a településközi koordináció mechanizmusainak rögzítése és a tervezett monitoring feladatok részletezése.

A dokumentum részeként, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján felülvizsgálatra és átdolgozásra került az Anti-Szegregációs Program, amely bemutatja a város szegregált és szegregáció által leginkább veszélyeztetett területeit, azok azonosítását, területi és társadalmi jellemzésüket, továbbá a szegregáció elleni harc legfontosabb tervezett beavatkozásait, lehetséges programjait.

Az elkészült ITS, mint Kecskemét városának stratégiai programdokumentuma, nem csak a már uniós és kormányzati támogatással rendelkező projekteket mutatja be, hanem egy lényegesen bővebb fejlesztési igénylistát, amely magába foglalja az önkormányzati elképzeléseken kívül, a különböző városi (közigazgatási, egészségügyi, egyházi és egyéb civil, stb.) szervezetek, intézmények (pl. egyetem, kutatóintézetek, hivatalok) és vállalkozások tervezett projektjeit is.

A hatályos ITS dokumentum a kecskemet.hu honlapon az alábbi menüpont alatt elérhető:

www.kecskemet.hu/önkormányzat/városfejlesztés/városfejlesztési koncepciók/Integrált Településfejlesztési Stratégia/Integrált Településfejlesztési Stratégia 2017 évi módosítása (jóváhagyva 218/2017.(X.26.) határozattal)

vagy

http://kecskemet.hu/?r=20180601&l=

A stratégiai dokumentum előkészítésével, egyeztetésével összefüggő részletes dokumentációt a közgyűlési döntés előterjesztése és mellékletei tartalmazzák, mely a kecskemet.hu oldalon az alábbi menüpont alatt elérhető:

www.kecskemet.hu/önkormányzat/közgyűlés/meghívók, előterjesztések/2017. október 26./3. napirendi pont.

Ezúton is köszönöm a város lakosságának és partnereinknek a stratégiai dokumentum elkészítéséhez nyújtott támogatását! Egyben szeretném kérni konstruktív együttműködésüket és közreműködésüket az ITS-ben foglalt programok megvalósítása érdekében, hogy Kecskemét európai léptékben is sikeres, megújulóképes, ugyanakkor hagyományaira és értékeire büszke, nyitott, fenntartható és élhető várossá válhasson!

Kecskemét, 2017. november 6.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

 
 
 
PROGRAMOK