2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-03-27 12:38:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-02-25 11:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2018.05.31. csütörtök
 

Átadták a város legrangosabb díjait

 
 
 

A csütörtöki testületi ülés előtt adták át a város legfontosabb elismeréseit. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulált a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj, a Kecskemét Városért Oktatási Díj, a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, A Kecskemét Közművelődéséért Díj, a Kecskemét Sportjáért Díj, a Kecskemét Ifjúságáért Díj, az Ifjúság a Közösségért Díj, Az Év Kecskeméti Rendőre, az Az Év Kecskeméti Tűzoltója, Az Év Kecskeméti Köztisztviselője Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerés díjazottjainak.

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj

A Közgyűlés Dr. Bogárdi Máriának a város egészségügyi ellátásában elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréséül a Kecskemét Városért Egészségügyi Díjat adományozta.

Dr. Bogárdi Mária háziorvos 1979-ben szerezte meg orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1979 októberében pályakezdőként a Bács-Kiskun Megyei Kórház III. számú belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni, ahol kiváló belgyógyászati tudást és gyakorlati ismereteket szerzett. 1986-ban belgyógyászatból sikeres szakvizsgát tett.

1993 áprilisától Kecskeméten felnőtt háziorvosi praxisban folytatta gyógyító munkáját és 1997-ben háziorvos-tanból is szakvizsgát tett. Hivatása iránt rendkívül elkötelezett. Gyógyító munkájában fontos szerepe van a megelőző, egészséges életmódra nevelésnek is. Szakmai felkészültségét rendszeres képzéseken, továbbképzéseken bővíti.

Bogárdi doktornő kiváló belgyógyász, háziorvos, felkészült, elhivatott szakember, aki a családok és páciensei maradéktalan tiszteletét élvezi. Közel 40 éve szolgálja Kecskemét város felnőtt lakosságának alapellátását, és jelentős szerepet vállal a szakorvos jelöltek oktatásában is.

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj

A Közgyűlés Dr. Hódi Zsuzsannát közel négy évtizedes orvosi munkája, az onkológiai betegek gyógyításában elhivatottsággal végzett szakmai tevékenysége elismeréséül a Kecskemét Városért Egészségügyi Díjban részesítette.

Dr. Hódi Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézet és Onkoradiológiai Központ főorvosa. 1980-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán, a diploma megszerzését követően a Radiológiai Osztályra került. 1985-ben radiológiából, 1989-ben sugárterápiából szerzett szakorvosi képesítést.

Figyelme rövidesen az onkológia felé fordult, 1991-ben az akkor induló onkoradiológiai részleg munkatársa lett, majd adjunktusi kinevezést kapott. 1997-ben került átadásra az Onkoradiológiai Központ, ahol megbízott részlegvezetőként vett részt a sugárterápia beindításában.

1999-ben főorvossá nevezték ki. Jelenleg a járóbeteg szakellátás és a Rendelőintézet vezető főorvosa. A 1995 júniusában megalakult Kecskeméti Hospice Alapítvány alapító tagja és azóta egyedüli szakorvosa.

A szolgálat a Kecskemét és környéke daganatos haldokló betegek házi ápolását végzi a hozzátartozók segítségével. A kórház hospice tanfolyamain, valamint országos képzéseken is oktat.

Kecskemét Városért Oktatási Díj

A Közgyűlés Mészáros Katalin részére odaadó pedagógusi munkája, jövőbe mutató iskolavezetői tevékenysége elismeréseként a Kecskemét Városért Oktatási Díjat adományozta.

Mészáros Katalin 1983 óta a kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola pedagógusa. Kezdetben tanítói munkája mellett alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként dolgozott, majd 11 évig általános igazgatóhelyettesként irányította a nevelő-oktatómunkát. 2005-ben igazgatói kinevezést kapott, jelenleg tagintézmény-vezető.

Szakmai munkáját a folyamatos önképzés kíséri végig, melynek része különböző olvasástanítási programok megismerése, a tanulásmódszertan, a tanulási problémával küzdő tanulók segítése, és az egészséges életmódra nevelés is.

Fontosnak tartja a tehetséges tanulók felismerését, az Ő vezetése alatt vált az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségponttá és előminősített referencia intézménnyé.

A Tanítóképző Kar szakvezető tanáraként több taneszköz fejlesztésében szerzőként vett részt, tantervíróként, feladatgyűjtemény szerkesztőjeként, társszerzőként.

2001 óta országos közoktatási szakértő, a Kodolányi János Főiskolán okleveles minőségfejlesztés-tanár mesterdiplomát, majd az ELTÉ-n Tehetségfejlesztő szaktanácsadó diplomát szerzett.

Kiválóan felkészült, sokoldalú vezetői és jó szervezői készséggel rendelkező pedagógus, akinek munkáját az elhivatottság, a gyermekszeretet jellemzi.

Kecskemét Városért Oktatási Díj

A Közgyűlés Dr. Szabó Ildikót elkötelezett pedagógusi pályája, iskolavezetői és tudományos munkája elismeréseként Kecskemét Városért Oktatási Díjban részesítette.

Dr. Szabó Ildikó magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, amerikanisztika szakos bölcsész és tanár, nyelvtudományokban magyar nyelvészet szakterületen PhD fokozatot szerzett. A Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatója, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának főiskolai docense.

Tíz éve vesz részt a Kecskeméti Református Általános Iskola idegen nyelv tanításának megújításában, annak kidolgozását vezette. Egyetemi oktatóként leíró nyelvészeti tárgyakat, helyesírást, amerikai civilizáció és amerikai irodalom tárgyakat oktat.

2012-től a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatójaként feladatának tekinti a képzés színvonalának folyamatos emelését, javítását, a pedagógusok támogatását. Lehetőséget teremtett arra, hogy az iskola nemzetközi nyelvvizsgahellyé váljon. Gazdagította a képzési kínálatot, az intézményt sok új feladattal, állandó fejlesztéssel központi helyre emelte a város életében.

2006 óta számtalan pályázatban vesz részt partnerként, trénerként, szakmai vezetőként. Európai tanártovábbképző program magyarországi kutatócsoportjának tagja, jelenleg 3 akkreditált trénere közül az egyik. Több mint 40 publikációja jelent meg magyar és angol nyelven. Tankönyvíróként angol nyelvkönyvek szakmai bírálatát végezte, magyar nyelv és irodalom munkafüzet sorozatot készített.

Életét, szakmai munkáját áthatja az “Az olvasás mindenkié, a tiéd is” jelmondat, az angol nyelv tanítása, amelynek szellemiségében él és dolgozik minden nap.

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj

A Közgyűlés Dr. Török Erikát elkötelezett tudományos munkája, kiemelkedő oktatás-fejlesztési tevékenysége elismeréseként a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjban részesítette.

Dr. Török Erika a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának oktatási dékán helyettese, főiskolai tanár. 1995-ben szerzett diplomát szociológiából, 2011-ben pedig PhD fokozatot „Informatikai kompetenciák, oktatási módszerek és stratégiák a pedagógiai innováció szolgálatában” címmel.

Több mint 20 éve dolgozik a Neumann János Egyetem GAMF Karának Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén, illetve annak előd-szervezeteiben. 2016-tól oktatási dékán helyettes. Több mint egy évtizeden keresztül a műszaki szakoktató szak szakfelelőse volt.

A kari tehetséggondozás meghatározó szereplőjeként évtizedeken keresztül vezette a Szakkollégiumot. Számos tehetséggondozással foglalkozó pályázat irányítója, szakmai vezetője.

Jelentős részt vállalt a Kecskeméti Főiskola bejövő hallgatói kompetencia mérési rendszerének kidolgozásában, amely országos szinten is egyedülálló volt. A kompetenciamérés során gyűjtött tapasztalatok segítették munkáját a Talentum program kidolgozásában és megvalósításában.

Az elmúlt évek során a duális képzés kecskeméti modelljének létrehozásában meghatározó részt vállalt. A duális képzés eredményességének kutatásában, társadalmasításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A Kecskemét Közművelődéséért Díj

A Közgyűlés Somogyvári Ágnest közel négy évtizedes, sokoldalú és kimagasló muzeológusi szakmai munkája, archeológusi teljesítménye elismeréseként a Kecskemét Közművelődéséért Díjjal tüntette ki.

Somogyvári Ágnes régész, főmuzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum Gyűjteményi Osztályának vezetője. Régészet és történelem tanári szakon végzett 1979-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen.

Az Egri Dobó István Vármúzeumban kezdte pályáját, majd 1982-ben költözött Kecskemétre, és a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban folytatta munkáját. 1997 és 2013 között a Kecskeméti Katona József Múzeum Régészeti Osztályának vezetője volt. Számos alkalommal irányította a Kecskemét környékén, valamint a megyében folyó ásatásokat. A nagyberuházásokhoz kötődő ásatási munkák szervezésében jelentős részt vállalt. Műtárgyak sokasága és tudományos alaposságú feltárások kísérik munkáját.

2013 óta vezeti a Gyűjteményi Osztályt. Ekkortól foglalkozik Kada Elek régészeti munkásságával, halálának 100. évfordulója alkalmából pedig sikeres emlékkiállítást rendezett. Rendhagyó, népszerűsítő órákat tart az iskolákban, és az általa rendezett kiállításokon.

2018 augusztusában nyugdíjba vonul, de továbbra is anyagot gyűjt, publikál, tudományos kötetet szerkeszt, részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának kutatási programjában. Személyében kivételes felkészültségű, hivatását a jövő iránti felelősséggel végző szakembert tisztelhetünk, aki példamutató, gazdag életművet tudhat magáénak.

Kecskemét Sportjáért Díj

A Közgyűlés Adamik Zoltánnak a város sportéletében elért kiemelkedő eredményei, közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként a Kecskemét Sportjáért Díjat adományozta.

Adamik Zoltán neve Kecskemét sportjától elválaszthatatlan. 1980-ban szerzett középiskolai tanári, majd 1983-ban atlétika szakedzői diplomát a Testnevelési Egyetemen. 1980 óta a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájának testnevelője. 1994-1999 között iskolaigazgató, 2000-2008 között pedig igazgatóhelyettes volt. Jelenleg az összevont intézmény sporttagozat vezetőjeként irányítja közel 1600 gyermek sportéletét, versenyeztetését.

1986 óta a Testnevelési Egyetem gyakorlatvezető tanára, középfokú edzőképzésben anatómia, élettan tanár. Alapító tagja a Kecskeméti Atlétika és Rugby Clubnak, jelenleg vezetőedzője a KARC-KESI atlétika szakosztálynak, amely az ország egyik legeredményesebb utánpótlás-nevelő egyesülete.

Mint kiemelkedő sportoló, testnevelő tanár, edző, a sportéletben vállalt szakmai szerepvállalása országosan is elismertté tette. A sport iránti vonzalma hatja át egész pályafutását, generációk sorával igyekezett megszerettetni azt. Több mint 50 bajnoki cím és közel 30 korosztályos válogatott került ki kezei közül, a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiái versenyrendszerében évről évre az élvonalban végez az iskola.

Nevéhez fűződik a több mint 20 éve alapított terematlétika Tapsi-füles kupa, illetve a Lánchíd-Darvas tehetségkutató versenyek. 2005-től 2013-ig a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai alelnöke. Jelenleg is a Városi Diáksport Egyesület elnökeként irányítja a város diáksportját.

Kecskemét Ifjúságáért Díj

A kecskeméti fiatalok közösségi életében, nemzetközi mobilitásuk segítésében végzett példaértékű munkája elismeréseként a Közgyűlés Kósa András Csabának a Kecskemét Ifjúságáért Díjat adományozta.

Kósa András Csaba a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ szakmai munkatársa, az európai EURODESK hálózat helyi koordinátora. Az érettségit követően, aktív kecskeméti fiatalként gyorsan rátalált arra a helyre és tevékenységre, mely meghatározta későbbi szakmai pályafutását.

1998-ban a HELPl Ifjúsági Iroda segítője lett, mely intézmény akkor a Széchenyivárosban működött. Aktívan kapcsolódott be a MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat nemzetközi tevékenységeibe. Az elsők között volt, akik a hazai EURODESK szolgáltatást kiépítették, mely hálózat a mai napig segíti a fiatalok tanulmányi, ösztöndíj és önkéntes tevékenységeinek szervezését az Európai Unióban.

Szakmailag folyamatosan képezte magát, művelődésszervező diplomát szerzett, ifjúságsegítő szakember lett. Kiemelkedő szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik az ifjúsági tanácsadás területén, 1998-tól folyamatos résztvevője, szervezője és vezetője nemzetközi ifjúsági csereprojekteknek.

1999-től évente 10-20 fiatal nemzetközi önkéntes tevékenységét segíti az Európai Önkéntes Szolgálattal. 2005-től kommunikáció, nemzetközi ifjúsági munka, ifjúsági információ, ifjúsági szolgáltató rendszerek, ifjúságpolitika és szociokulturális animáció tantárgyakat oktat.

Ifjúság a Közösségért Díj

A Közgyűlés Kuna Lajost példamutató közösségépítő munkájáért, az ifjúság zenei nevelésében végzett kiemelkedő tevékenységéért az Ifjúság a Közösségért Díjban részesítette.

Kuna Lajos rézfúvós hangszertanár, zenekarvezető, a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. 1978-ban szerezte meg zenetanári diplomáját a szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán.

2011-ben okleveles harsona mester-tanár diplomát szerzett, 2007-től kezdődően szakértői feladatokat lát el. Elkötelezetten dolgozik a városi fúvószenei kultúra ápolásán, 1980 óta vezet fúvószenekart. Jelenleg a Városi Fúvószenekar és a zeneiskolásokból álló „kis”-zenekar karmestere.

Zenekari munkájában példamutató közösségalkotói tevékenységet végez. Fantasztikus próbáira és fellépéseikre nagy örömmel jönnek mostani és volt növendékek. Számos tanítványa került zenei pályára. A közösség diákokból és felnőttekből áll, akik tudásuk legjavát adják a zenekar munkájába, mely odaadó, áldozatos munkájának eredménye is, hiszen töretlen lendülettel foglalkozik zenekaraival.

Mindig volt érzéke a tehetségek felismeréséhez, gyermekei közül négyen Fourtissimo néven zenélnek, a testvéri kötelék és a zene iránti alázat kiemeli őket az előadók sorából.

Az Év Kecskeméti Rendőre

A Közgyűlés Kerti István városi rendőrkapitány részére kiemelkedő, magas szakmai színvonalon végzett munkájáért az Év Kecskeméti Rendőre elismerő címet adományozta.

Kerti István rendőr alezredes 1984-ben került a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskeméti Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Bűnüldözési Alosztály állományába. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után – 1988-ban - tiszti nyomozói beosztást kapott.

1993-tól a Vagyonvédelmi Alosztályon főnyomozó, majd kiemelt főnyomozó, 1998-tól a Nyomozó Alosztály vezetője. 2000-től a főkapitányság Börtönelhárító Alosztályán, majd Vagyonvédelmi Alosztályán látott el kiemelt főnyomozói feladatokat. 2004-től a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályvezető-helyettesévé nevezték ki.

2008-ban kinevezést kapott a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Felderítő Osztályának vezetésére. Emellett kimagasló eredményeket ért el az akkor megalakított Migrációs Ügyek Osztálya szervezeti kiépítése terén. 2013 februárjától a Kecskeméti Rendőrkapitányságon megbízott kapitányságvezető-helyettesi beosztásban több strukturális átalakítást kezdett meg a bűnügyi szolgálati ág munkájának hatékonyabbá tétele érdekében.

2014 októberében kapott megbízást a kapitányságvezetői feladatok ellátására. Életszemlélete, elhivatottsága, a nemzet szolgálatában töltött több mint 30 éves hivatásos szolgálati életútja a bűnfelderítéshez és bűnüldözéshez láncolta.

Igazi csapatember jó szervezőkészséggel, akinek munkáját becsületes helytállás és kimagasló teljesítmény jellemzi. Megszerzett ismereteit a gyakorlatba újító módon ülteti át, így a Kecskeméti Rendőrkapitányság országos elismertséget szerzett. Az ifjúságügy egyik meghatározó szereplője országos szinten is. Megalapításától tagja, majd 2011-től elnöke az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének. 2012-től felügyelő bizottsági tagja a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak.

Az Év Kecskeméti Tűzoltója

A Közgyűlés Csikós Zoltán Péter tűzoltó zászlósnak kimagasló, példamutató szakmai munkájáért az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő címet adományozta.

Csikós Zoltán Péter címzetes tűzoltó zászlós 1986-tól dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon. 1999 júniusától került a hivatásos állományba, a Kecskeméti Tűzoltó Parancsnokságra, mint beosztott tűzoltó. Először vonulósként végezte feladatait, majd széleskörű tájékozottsága, számítástechnikai ismeretei, beszédkészsége alapján Híradó Ügyeletesi szolgálatot lát el.

Szakmai felkészültsége átlagon felüli, fizikai állóképessége korcsoportjában kiváló. A szolgálatok során végrehajtandó feladatokat gyorsan, pontosan és határozottan hajtja végre. A tavalyi év szélsőséges időjárásai káreseményeinek kezelésében, feldolgozásában példát mutatott az állomány részére.

Szabadidejében szívesen sportol, ami megalapozza jó fizikai állóképességét. A tűzesetek és műszaki mentések dokumentálása, a Megyei Főügyelettel tartott folyamatos szakmai együttműködés során figyelmét nem kerülik el az apró részletek, ezzel nagyban segíti elöljárói munkáját. Többször segítette a Katasztrófavédelem rendezvényeit odaadó munkájával. Kollégáival lojális, a fiatal tűzoltók tanításában, szakmai tudásának átadásában aktívan részt vállal.

Hozzáállása és szorgalma, valamint a tűzoltóhivatás iránti elkötelezettsége példaként állítható a fiatal tűzoltók elé.

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője

A Közgyűlés Dr. Orbán Csabának a közigazgatás iránti elkötelezettsége, példamutató szakmai munkája elismeréseként az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő címet adományozta.

Dr. Orbán Csaba több mint 30 éve dolgozik a közigazgatásban, számos területen bizonyította a közszolgálat iránti elkötelezettségét. 1990-ben szerzett igazgatásszervezői diplomát az Államigazgatási Főiskolán. Pályáját Lakiteleken kezdte, 1992-ben költözött Kecskemétre és a Polgármesteri Hivatalban, az akkori Népjóléti Irodán helyezkedett el, szociális referensi munkakörben. 1995-től a Titkársági, majd Közgyűlési Csoportot vezette.

Munkája mellett végezte el a jogi egyetemet és szerzett cum laude minősítéssel jogász képesítést. 2000-től Lakitelek Nagyközség Jegyzőjének nevezték ki. Több mint 10 éves jegyzői pályafutása során intézkedéseivel törekedett az ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtésére.

2011-től ismét Kecskeméten kamatoztatja szakmai tapasztalatait, az elmúlt években a Városüzemeltetési Osztály vezetőjeként. Munkája számos városstratégiai jelentőségű beruházás megvalósítására is kiterjed. Részese volt – többek között - a Kecskemét tömegközlekedését megújító projektegyüttesnek, az intelligens, interaktív forgalomirányítás megvalósításának.

Szervezésével jött létre 101 települési önkormányzat összefogásával a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. Aktív részese a Mercedes-Benz második gyárépítésére irányuló előkészítő munkának, valamint a déli iparterület fejlesztésének.

Igazi csapatjátékos, aki dinamikus szervező tevékenysége, empatikus viselkedése, segítőkészsége eredményeként munkatársai feltétlen támogatását, szeretetét élvezi.

Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója

A Közgyűlés Varga András Zoltán századosnak kimagasló szakmai munkájáért az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerő címet adományozta.

Varga András Zoltán százados büntetés-végrehajtási szolgálatát 2008 májusában kezdte meg a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Gazdasági osztályán, főelőadói beosztásban, közalkalmazottként. 2010 végétől hivatásos állományú, körlet felügyelő, eredeti beosztása alóli mentesítéssel, megbízva a gazdasági osztály főelőadói feladatainak ellátásával.

2011 novemberétől látja el a gazdasági osztályvezető-helyettesi feladatokat. Munkáját intézetparancsnoki elismeréssel honorálták. Kiemelkedően, lelkiismeretesen, elhivatottsággal végzi szolgálati kötelezettségeit, büntetés-végrehajtási szakmai munkáját.

Az intézetben folyt átalakítási, konyha felújítási, illetve a megvalósult férőhely bővítési munkálatokban rendkívül tevékenyen vett rész, azt kimagasló szaktudással koordinálta. Példaértékű elhivatottsága, a büntetés-végrehajtási munka iránti rendkívüli elköteleződése.

 
 
 
PROGRAMOK