2019-05-29 15:14:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-12 21:26:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-03-27 12:38:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2018.10.19. péntek
 

Hirdetmény

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelme és alakítása érdekében a 2017. évben önkormányzati rendeletet alkotott, melyben meghatározta a településképi követelményeket, a helyi védelem tárgyát és szabályait, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint a településkép védelmének eszközeit.

A rendelet készítése során a helyi védelmet meghatározó előírások értékvizsgálat alapján készültek, mely a településrendezési terv 2015. évi felülvizsgálatát megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó munkarésze volt. Ennek megfelelően a helyi egyedi védelem alatt álló elemek listája a korábbi önkormányzati örökségvédelmi rendelethez képest nem változott a rendelet megalkotásakor.

A helyi egyedi védelemmel érintett elem védelmének megszüntetésére vonatkozóan beérkezett kérelmek indokolttá tették az építészeti örökségvédelem tárgyának felülvizsgálatát. A jogharmonizáció érdekében a jogszabályi környezetben a közelmúltban történt változások, valamint a zöldfelületekre vonatkozó településképi követelmények kapcsán a rendelet szövegében is szükséges módosításokat elvégezni.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) a) pontjának megfelelően tájékoztatom a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete szerint a partnereket (a város lakosait, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultakat, a városi közműszolgáltató szervezeteket, a városban működő civil szervezeteket, érdekképviseleti szerveket és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezeteit), hogy az önkormányzat a Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendeletének módosítását megkezdte.

A hatályos településképi rendelet a város honlapján az alábbi útvonalon elérhető:

www.kecskemet.hu/önkormányzat/közgyűlés/rendeletek egységes szerkezetben/2017

A partnerek 2018. december 1-ig az erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével tehetnek írásban észrevételeket, javaslatokat postai úton a hivatalnak címezve (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu email-címen vagy személyesen a Várostervezési Osztályon (Kecskemét, Kossuth tér 1. I/35.). Az űrlap a város honlapján az alábbi útvonalon elérhető:

www.kecskemet.hu/önkormányzat/városkép/nyilvánosság

Kecskemét, 2018. október 15.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
 
PROGRAMOK