2019-06-21 10:31:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-06-18 15:17:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-29 15:14:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-12 21:26:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.02.08. péntek
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője 1/2019. (II. 8.) határozata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztandó tagjai számának megállapításáról

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási lroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §ában és 5. §-ában foglaltakra a közgyűlés megválasztandó tagjai számának megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot:

Kecskemét megyei jogú város 2019. január 1-jei lakosságszáma alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztandó tagjainak száma 20, ebből egyéni választókerületben 14, kompenzációs listáról 6 mandátum szerezhető meg.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz címzett (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., fax: 76/481-457, email: valasztasiiroda@kecskemet.hu), de Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodánál (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1., fax:76/481-457, e-mail: valasztasiiroda@kecskemet.hu) benyújtandó kifogással élhet. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 11-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Indoklás


A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. Az Övjt. 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének jánuár 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve. 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi választási iroda vezetőjével.

A Nemzeti Választási Iroda - a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (Vll.17.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján - az általa működtetett választási ügyviteli rendszerben 2019. február 1-én közölte Kecskemét megyei jogú város 2019. január 1-jei lakosságszámát, amely 109 883 fő.

Az Övjt. 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben á képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. Az Övjt. 5. § (2) bekezdése d) pontja és (3) bekezdése alapján az egyéni választókerületek és kompenzációs listás mandátumok száma: 100 OOO lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum. Minden további 10 OOO lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 OOO lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.

A közgyűlés -helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános válaszfásán- megválasztható tagjai számának megállapítására a fentiekben ismertetett törvényi rendelkezések és határidő figyelembevétele mellett került sor.

A határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésén, az Övjt. 3. §-án és 5. §-án alapul.

A Ve. 74. §-a szerint a választási iroda vezetőjének határozatára a 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és az 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén és 212. §-án alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kecskemét, 2019. február 8.

Dr. Határ Mária
HVI vezető 
 
 
PROGRAMOK