2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 17 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2012.02.02. csütörtök
 

KÖZLEMÉNY - a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kérelmére végleges használatbavételi engedélyt kapott

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. építtető (címe: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) kérelmére végleges használatbavételi engedélyt adott a H-6000 Kecskemét, Daimler út 1. számú, 26500 helyrajzi számú ingatlanon felépített I-PARK II. épületre a módosított 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított eljárásban.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 80. § alapján mindazokat, akiket az adott eljárás során ügyféli jogállás illeti az építésügyi hatóság hirdetmény útján tájékoztatja a következőkről:
• A használatbavételi engedély száma: VI-B-001/1106-11/2012.
• Az ügyintéző neve: Hné Dávid Emma, Sári Zsolt
• Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
     3. emelet, 300 iroda
     Telefon: + 36-62-562-625
     e-mail: david.emma@csmkh.hu, sari.zsolt@csmkh.hu
• Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30, pénteken 8.00-14.00
• Az iratbetekintés helye: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1., 3. emelet, 300 iroda
• Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján a Ket. 68-90. §-ának szabályai szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet.
• A Ket. 51. §-a alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen.
• Jogszabály az I-PARK II. épületre nem állapított meg hatásterületet.

Az VI-B-001/1106-11/2012. számú határozattal szemben a hirdetmény kifüggesztését követő tizenöt napot követő tizenöt napon belül a Belügyminisztériumhoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésen a fellebbezőnek meg kell fizetni az alábbi táblázatban feltüntetett illetékeket, egyidejűleg be kell fizetni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjakat

hatóság/szakhatóság eljárási illeték (HUF) igazgatási szolgáltatási díj (HUF)
építésügyi hatóság60.000.--
kulturális örökségvédelmi szakhatóság10.000.--
közegészségügyi szakhatóság-8.700.-
környezetvédelmi szakhatóság-8.500.-
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság-5.500.-
Összesen92.700.-

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjait a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00299664-00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell igazolni.

Az VI-B-001/1106-11/2012. számú határozatot az építésügyi hatóság hirdetményi úton közli, tekintettel arra, hogy az ügyfelek az eljárás megindításáról is hirdetményi úton értesültek.

Jelen hirdetmény kifüggesztésének napja: 2012. február 2.

Szeged, 2012. január 31.

B. NAGY LÁSZLÓ
kormánymegbízott megbízásából:

DR. POLNER EÖRS
főigazgató

 
 
PROGRAMOK