2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 21 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2015.02.23. hétfő
 

HIRDETMÉNY - a „kis-ISPA projekt” megvalósításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 313/2007. (VI.28.) KH sz. határozatában döntött a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a „kis-ISPA projekt” megvalósításáról. A beruházás keretein belül az István utcában önkormányzati támogatással szennyvízcsatorna építés valósult meg.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy Borsik István a beruházással érintett Kecskemét, 25612 hrsz-ú ingatlan 1/10 részben tulajdonosa.

A 29025-45/2014. számú határozatban Borsik Istvánt köteleztem, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül 5.000 Ft, azaz ötezer forint összegű közművesítési hozzájárulást egy összegben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11732002-15337544 sz. számlájára fizessen meg. Ügyfél a határozatban szóló fizetési kötelezettségét nem teljesítette, ezért a 1482-3/2015. számú végzésben rendelkeztem a határozat végrehajtásának megindítása felől.

E végzés kézbesítése Borsik István 6000 Kecskemét, Szimferopol tér 24. V/29. szám alatti lakos, mint ügyfél tekintetében elköltözés miatt nem volt lehetséges. Mivel ügyfél az új lakcímére nem jelentkezett be, így nem fellelhető ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdése d) pontja jelen hirdetmény útján a következőkről tájékoztatja az elsőfokú hatóság:

• A végzés száma: 1482-3/2015.
• Az ügyintéző neve: Dr. Buzássy Lívia
• Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Kecskemét, Kossuth tér 1. I/40. szoba
telefon: 76/513-513/2407;
e-mail: kozmucsoport@kecskemet.hu
• Ügyfélfogadási idő: Kedd: 7.45-12h és 13-16.00h, Csütörtök: 13-18h
• A 1482-3/2015. számú végzéssel szemben a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot követő naptól számított tizenöt napon belül lehet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtandó, 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.
• Elektronikus ügyintézésre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az elektronikus kapcsolattartásról szóló 68/2009. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 1.§ (1) bekezdése alapján nincs mód.
• Az iratbetekintés helye: Kecskemét, Kossuth tér 1. 1. emelet 40. szoba
• Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján, a Ket. 68.-69. §-aiban foglalt szabályok szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.
• A Ket. 51. §-a alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen.
• A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2015. év február hó 23. napja

Kecskemét, 2015. év február hó 10. nap

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester megbízásából:

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK