2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 30 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.06.12. hétfő
 

HIRDETMÉNY-Fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás (általános) - Kerekegyháza

Kerekegyháza, belterület 1493/1 hrsz

Molnárné Joó Éva 6041 Kerekegyháza, Jókai u. 28. szám alatti lakos fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjénél (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnál, a Kerekegyháza, belterület 1493/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakó- és melléképületre vonatkozóan.

A tárgyi ingatlanon meglévő lakó- és melléképület fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelemre Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a 2634-3/2017. számú, 2017. február 3-án kelt határozatával Molnárné Joó Éva (6041 Kerekegyháza, Jókai u. 28.) kérelmező részére a fennmaradási és továbbépítési engedélyt megadta.

A 2634-3/2017. számú határozat kézbesítése Borbély József (6041 Kerekegyháza, Deák Ferenc u. 17.) elhunyt ügyfél tekintetében meghiúsult, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdése a)-c) pontjai alapján Borbély József örököseit jelen hirdetmény útján a következőkről tájékoztatja az elsőfokú építésügyi hatóság.

• A határozat száma: 2634-3/2017.

• Az ügyintéző neve: Sárközi-Sándor Éva

• Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Kecskemét, Kossuth tér 1. földszint 13. szoba

telefon: 76/512-296

e-mail: sandor.eva@kecskemet.hu

• Ügyfélfogadási idő: Kedd: 745-12h, Csütörtök: 13-18h

• A 2634-3/2017. számú határozattal szemben a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot követő naptól számított tizenöt napon belül lehet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályhoz címzett, de hivatalunknál benyújtandó, 2 példányú, 30.000,- Ft illetékbélyeggel és indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a döntésemmel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezés benyújtásának a végzés végrehajthatására halasztó hatálya van.

A jogorvoslati kérelem elektronikusan is előterjeszthető, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) való feltöltéssel. Elektronikusan benyújtott fellebbezés esetén a fellebbezési eljárási illeték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Illetékek bevételi számlájára (10032000-01012107) történő átutalással fizethető meg

• Az iratbetekintés helye: Kecskemét, Kossuth tér 1. földszint 13. szoba

• Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján, a Ket. 68.-69. §-aiban foglalt szabályok szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.

• A Ket. 51. §-a alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen.

• A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. év június hó 12. napja

• A hirdetmény levételének napja: 2017. év június hó 28. napja

• A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2017. év. július hó 12. napja

Kecskemét, 2017. június 06.

Dr. Határ Mária
jegyző megbízásából:

Markos Miklós
csoportvezető

 
 
PROGRAMOK