2019-02-25 11:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-01-25 12:49:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2018.01.11. csütörtök
 

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.)

A jogalkotó – figyelemmel a településkép-védelmi szempontokra, a Tvtv-vel összefüggésben – 2018. január 1-jétől módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A törvény szerint az építményadóztatás szabályai kiegészültek a Tvtv. szerinti reklámhordozó utáni adókötelezettség tényállásával.

Ennek alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja a reklámhordozókat.

A Htv. 2018. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerint a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt Tvtv. szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény minősül reklámhordozónak. A Tvtv. 11/F. § 3. pontja alapján reklám a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

Reklámhordozónak minősül – a teljesség igénye nélkül – az óriásplakát, hirdető oszlop, utcabútorok, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin, molinó és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz.

A reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az adóév első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. (Htv. 12/A. §) Ebből következik, hogy nem a reklámhordozó elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosának keletkezik adókötelezettsége.

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. (Htv. 15/A. §)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének a reklámhordozókra vonatkozó, 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései valamennyi adóalanyra, a város egész területére egységesen, övezeti besorolástól függetlenül állapítják meg az adókötelezettséget. Az adó éves mértéke 12 000 Ft négyzetméterenként. Az 1 m2-nél kisebb adóköteles felülettel rendelkező adótárgyak is adókötelesek.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. (Htv. 14. § (5) bekezdés) Eszerint a 2018. január 1. napján meglévő, a Htv. alapján reklámhordozónak minősülő eszközök, berendezések, létesítmények adókötelessé válnak, és az adókötelezettség az egész naptári évben fennáll még akkor is, ha január 2-án eltávolítják vagy lebontják. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a reklámhordozó nem szabályszerűen létesült.

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának – a 2018. január 1-i állapot alapján kell majd az adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon, legkésőbb 2018. január 15-ig. Ha a reklámhordozó 2018. év folyamán létesül, akkor az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtenni.

Az adatbejelentéshez rendszeresített űrlapot elérhetik:
http://www.ekecskemet.hu/neoform/details/285

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkról honlapunkon tájékozódhatnak. http://www.ekecskemet.hu/tajekoztato

Az építményadó ún. kivetéses adónem; az adót az adózó adatbejelentése alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg és azt határozatban közli. Az adót a határozat alapján két egyenlő részletben március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni az önkormányzat építményadó beszedési számlájára: 11732002-15337544-02440000.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

Kecskemét, 2017. december 29.

dr. Határ Mária
jegyző

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK