Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – projektmenedzser munkakör betöltésére (határozatlan idejű)

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városstratégiai Iroda Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályára


projektmenedzser

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat saját pályázati kiírásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Fejlesztéspolitikai tervezésben történő közreműködés. Európai Uniós és hazai pályázatok elkészítésében történő közreműködés. Nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása. Pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése, támogatások lehívása. Kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése. A projektek pénzügyi feladatainak koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, vagy egyetemi diploma közgazdász, pénzügyi, - vagy egyéb projektmenedzseri végzettség,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         legalább 1 év releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán osztályvezető nyújt, a 76/513-523-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16.463-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kecskemet.hu - 2021. július 27.
•         www.karrierm.hu - 2021. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

2021. július 27.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje