Ugrás a tartalomra

Elment egy klubvezető… 2020. szeptember 22.

 

Véget ért egy gazdag, tevékeny életút. 2020. szeptember 22-én hajnalban meghalt Samu Péterné Pannika, a Széktói Nyugi Klub vezetője.

Küzdelmes, szép út volt az övé. Nehéz gyermekkorral a tarsolyában vágott neki a felnőtt életnek, hogy aztán áldás lehessen nemcsak szerető családjának, hanem a körülötte élő embereknek, közösségeknek.

Energikussága, határozottsága nagyfokú szociális érzékenységgel párosult. Egészségügyi dolgozóként szeretetteljes figyelem, törődés, segítőkészség jellemezte.  

Felsőszéktói lakosként, majd a Petőfiváros-Felsőszéktó városrészi önkormányzat tanácsadó testületének tagjaként kezdeményezője, tevékeny közreműködője volt annak a munkának, melynek következtében Felsőszéktó lakosságának életkörülményei kedvezően alakultak: városi vízhez, villanyhoz, földgázhoz jutottak az itt élők. Munkáját a tanácsadó testület  2013-ban Petőfiváros Fejlődéséért díjjal ismerte el. Alapító tagja, aktivistája volt a Kecskeméti Polgárőr Egyesület helyi csoportjának. Ezért a tevékenységéért az Országos Polgárőr Szövetség 2020-ban elismerésben, jutalomban részesítette.

 Érzékelve a városrészben élő nyugdíjasok, idősödő lakosok közösség iránti igényét, élére állt a nyugdíjas klub létrehívását sürgető kezdeményezésnek. A 2012-ben megalakuló Széktói Nyugi Klub tagságának bizalmából haláláig annak tisztelt és szeretett vezetője volt.

Klubvezetőként a kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége munkájának is egyik legagilisabb résztvevője lett. Delegáltként képviselte a Szövetséget a Városi Civil Kerekasztalban. A szociális ügyek iránti elhivatottságát, jó szervezőkészségét a Városi Civil Korzó és a Helyi Termék Ünnep rendezvényeken a Nyugdíjas Kerekasztal programjainak magas szintű összeállításában, kivitelezésében is megmutatta. Szerteágazó közösségi, közösségépítő tevékenységéért a Nyugdíjas Szövetség és az Idősügyi Tanács 2018-ban, Kecskemét 650. évfordulóján elismerésben részesítette.

Ennek a példaértékű életútnak idejekorán betegség vetett véget.  Samu Péterné Pannika varázslatos egyéniségének, tetteinek emlékét hagyatékként őrizzük, forrásként sokan merítünk belőle. Az általa vezetett klub, a Széktói Nyugdíjas Klub tagjai a petőfivárosi Petőfi parkban a 2019-ben „Fogadj örökbe egy fát!” akció keretében elültetett  fenyőfánál – mely a klubtagok javaslatára a „Pannika-fája” nevet viseli ezentúl – minden év december 12-én egy-  egy saját készítésű karácsonyi dísszel emlékeznek alapító klubvezetőjükre.

2020. október 13.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje