Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Közérdekű adatok - jogszabályok

Közérdekű adatok - jogszabályok

1991. évi XX. törvény - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2016. évi CL. törvény – az általános közigazgatási rendtartásról 368/2011. Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól

4/2013. Korm. rendelet - az államháztartás számviteléről