2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Aktuális
 
2014. június 26-án rendezett lakossági fórumot Nagypál Sándor alpolgármester nyitotta meg, kiemelve a város előtt álló új európai uniós költségvetési ciklus jelentőségét, a városfejlesztés fontosságát, a fejlesztés lehetséges kecskeméti irányait és a rendelkezésre álló forrásokat.
 
Bővebben »
2014.06.27.
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági fórumot hirdetett 2014. június 26. 17h-ra a Városháza Dísztermébe, melynek témája „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosító számú projekt keretében elkészített területi fejlesztési dokumentumok bemutatása és vitája.
Bővebben »
2014.06.23.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztálya elkezdte a dokumentumok kiküldését az érintett államigazgatási szervek, környező önkormányzatok, részönkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, kamarák, egyesületek, különböző vállalkozások, klaszterek és egyéb partnerek, továbbá az országgyűlési és részönkormányzati képviselők részére.
Bővebben »
2014.06.20.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 12-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című program keretében elkészített fejlesztési dokumentumokat (Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv).
Bővebben »
2014.06.13.
Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített véleményezési dokumentációk elfogadása tárgyában, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai elé kerül a napokban, az a négy szakmai dokumentum (a Megalapozó Vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint annak részeként a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv), amely az elkövetkezendő években meghatározza a város fejlesztési céljait, területhasználati elveit, prioritásait, valamint a legfontosabb fejlesztési elképzelések, programok és projektek célterületeit.
Bővebben »
2014.06.10.
A TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. szakvéleménye alapján, még a bizottsági vitákat megelőzően, a Tervező módosította, kiegészítette a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv egyeztetési változatát, melyet az elvégzett változtatásokkal a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. kerékpáros szakemberei támogatásra alkalmasnak találtak.
Bővebben »
2014.06.02.
TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. szakemberei a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság megrendelése alapján, 2014. május 23-án városunkban jártak, ahol széleskörű egyeztetés keretében (Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Szervezete, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztály és Beruházási Osztály, Kecskeméti Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelet, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskeméti Városfejlesztő Kft.) egyrészt áttekintették és véleményezték a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv egyeztetési változatát, másrészt elvégezték a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési, illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaváltozatában a település közlekedés-fejlesztési elemeinek kerékpáros-barát szempontok szerinti véleményezését.
Bővebben »
2014.05.26.
A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban megtartott 6. összevont munkacsoporti ülés nagy érdeklődés mellett zajlott le, ahol a meghívottak megismerhették mind a négy szakanyag tartalmi felépítését, legfontosabb megállapításait, célrendszerét, továbbá az elvégzendő feladatokat, s tervezői ajánlásokat.
Bővebben »
2014.05.23.
A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. – Tervező – elkészítette a területi stratégiai dokumentumok felülvizsgálatának alapját képező Megalapozó Vizsgálati dokumentumot, a hosszútávú jövőképet, átfogó és stratégiai célokat, illetve területhasználati elveket és ajánlásokat rögzítő Településfejlesztési Koncepciót, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, mint középtávú programtervet és forrásszerző dokumentumot, amely tartalmazza a pályázatban vállalt, s önálló szakmai anyagként megjelenő Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet.
Bővebben »
2014.05.21.
A településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák véleményezésre történő benyújtása belső határidejének módosítása, szükségessé tette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft, mint tervező között megkötött Megbízási Szerződés módosítását, melyet a felek 2014. április 29-én szignáltak.
Bővebben »
2014.04.30.
Az átfogó, 10-15 éves időtávra szóló – az önkormányzati döntéseket átgondolt fejlesztési gondolatmenetbe illesztő – alapdokumentum célja, hogy:
Bővebben »
2014.04.25.
„Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosító számú projekt részeként a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolattartója 2014. április 07-én értesítette az érintett megyei jogú városokat arról, hogy a ROP Fenntartható városfejlesztési programok előkészítését támogató pályázati felhívásaihoz kapcsolódó belső határidő, 2014. május 31-ei időpontja módosult.
Bővebben »
2014.04.08.
A Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése részeként 2014. február 27-én Konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő. Az eseménynek a projektben érintett városok egyike, Tiszakécske adott helyet, a házigazda Kovács Ernő polgármester volt.
Bővebben »
2014.02.28.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 30/2014. (II.12.) határozatában döntést hozott Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció Munkaváltozatának és a város 2014-2020-as uniós költségvetési időszakhoz kapcsolódó programjavaslatainak elfogadásáról.
Bővebben »
2014.02.13.
Kecskemét Megyei Jogú Város szakbizottságai a héten tárgyalják Kecskemét településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció Munkaváltozatát és a város 2014-2020-as uniós költségvetési időszakhoz kapcsolódó programjavaslatait.
Bővebben »
2014.02.10.
Megtartották a munkacsoportok az 5. ülését. Ennek során az összevont munkacsoportok két fontos napirendi pontot tárgyaltak. Az egyik a városi projektlista összeállítása volt, a másik a Megalapozó Vizsgálat munkaváltozatának vitája, véleményezése.
Bővebben »
2014.01.24.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosító számú projekt.
Bővebben »
2014.01.20.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata keretében készült Tervezési Alapot.
Bővebben »
2013.12.20.
A munkacsoporti üléseket és a beérkezett vélemények feldolgozását követően leadásra került a Tervezési Alap végleges változata, melyet bizottsági vitára bocsátanak, s ha a bizottsági tagok jóváhagynak a Közgyűlés elé kerülhet a dokumentum.
Bővebben »
2013.11.26.
A tervezők a visszaérkezett államigazgatási és partneri vélemények alapján elkészítették a Tervezési Alap munkaváltozatát, melyet a november 21- 22-én megtartandó 4. számú összevont munkacsoporti üléseken vitatják meg. A munkacsoporti üléseken véglegesített Tervezési Alapot terjesztik a bizottságok, majd a Közgyűlés elé.
Bővebben »
2013.11.20.
Kiküldésre került a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében meghatározott államigazgatási szervezetek, a területileg illetékes főépítész, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a város partnereinek részére a Településfejlesztési Koncepció előzetes tájékoztatója.
Bővebben »
2013.10.25.
A város napjához kapcsolódóan csütörtök (október 3-án) délután kettő és hat óra között várták a város vezetői, az önkormányzati képviselők és a szakemberek azokat a kecskemétieket, akik javaslataikkal, ötleteikkel szerettek volna hozzájárulni a város fejlesztéséhez.
Bővebben »
2013.10.07.
A „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projekt részeként 2013. szeptember 19-én az NFÜ Mentora városunkba látogatott.
Bővebben »
2013.09.20.
Szeptember harmadik hetétől elindult a munkacsoporti ülések 2. fordulója, melynek legfőbb feladata a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezési alapelveinek rögzítése, a tervezési kereteket meghatározó legfontosabb kérdések tisztázása.
Bővebben »
2013.09.20.
Elkezdődtek a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítésével kapcsolatos munkálatok, melynek részeként a Főépítész úr szervezésében, 2013. szeptember 17-én a tervezők szakmai egyeztetés keretében megbeszélést folytattak a Nagypál Sándor alpolgármester úrral, Novák Kornél úrral, a Beruházási Osztály Közmű és Közterület-fejlesztési Csoport vezetőjével, Borbélyné Balogh Katalin asszonnyal, a Főépítészi Osztály Területfejlesztési Csoportjának vezetőjével, valamint a városi kerekpáros szervezet (Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezete) képviselőivel.
 
Bővebben »
2013.09.18.
 
A munkacsoporti ülések 3. fordulójának egyik fontos napirendi pontja a Településfejlesztési Koncepció előzetes tájékoztatójának megvitatása és elfogadása lesz.
Bővebben »
2013.09.16.
Lakossági ötletvásár keretében is várja Kecskemét önkormányzata mindazokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek beépülhetnek a város következő éveit meghatározó fejlesztési tervekbe. A dokumentumok elkészítése Kecskemét jövőjét alapozza meg, hiszen a következő uniós költségvetési ciklusban csak olyan célokra szerezhetünk uniós forrást, amelyek szerepelnek a most készülő stratégiai dokumentumokban.
Bővebben »
2013.09.11.
Lakossági ötletvásár keretében is várja Kecskemét önkormányzata mindazokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek beépülhetnek a város következő éveit meghatározó fejlesztési tervekbe. A dokumentumok elkészítése Kecskemét jövőjét alapozza meg, hiszen a következő uniós költségvetési ciklusban csak olyan célokra szerezhetünk uniós forrást, amelyek szerepelnek a most készülő stratégiai dokumentumokban.
Bővebben »
2013.09.11.
Az előzetesen regisztrált nagy érdeklődésre tekintettel, két időpontot is (2013. szeptember 2. és 3.) meg kellett határozni, hogy a 13 részönkormányzat képviselőit és az érintett városrészi lakosságot a szervezők be tudják fogadni a Városháza legnagyobb termébe (Díszterem), ahol összesen több mint 150 vettek részt a Városrészek Fóruma két rendezvényén.
Bővebben »
2013.09.04.
A partnerségi egyeztetési folyamat keretében a város önkormányzata 2013. szeptember 2-án és 3-án 17 órai kezdettel fórumra hívja a kecskeméti lakosokat, akik javaslataikkal, véleményeikkel segíthetik a Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia kialakítását. A Városrészek Fóruma keretében lehetőség nyílik a lakosság számára, a városrészi problémák felvetésére, a fejlesztési igények megfogalmazására.
Bővebben »
2013.09.02.
Kecskemét Megyei Jogú Város Partnerségi és Kommunikációs Tervét a város részére kirendelt NFÜ Mentor, 2013. augusztus 29-én keltezett levelében végleges dokumentumként jóváhagyta, így a város jogosulttá vált a pályázati előleg lehívására, s a program további folytatására.
Bővebben »
2013.08.30.
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítése érdekében, 2013. augusztus 21-én három munkacsoportban (Stratégiai és koordinációs, Gazdasági-innovációs és műszaki, Várostérségi, vidékfejlesztési és nemzetközi) kezdődik el a tervező, véleményező munka. Ezt hamarosan követik más szakterületek összejövetelei is, augusztus 23-án a Kulturális-civil- esélyegyenlőségi, valamint az Oktatási- egészségügyi- szociális, míg szeptember 2-án a Környezet- és műemlékvédelmi munkacsoport tartja meg első ülését.
Bővebben »
2013.08.20.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft-t, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített tartalmú Megalapozó Vizsgálat elkészítésére, valamint a hatályban lévő Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú – felülvizsgálatára, átdolgozására. A két fél közötti szerződéskötésre 2013. augusztus 16-án került sor.
Bővebben »
2013.08.19.
A „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosító számú projekt részeként elkészült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Partnerségi és Kommunikációs Terve.
Bővebben »
2013.07.31.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2013. június 20-án a DARFÜ székházában megtartotta 1 Regionális Workshop-ját, amelyen Kecskemét is képviseltette magát. A műhelytalálkozón az IH szakértői – többek között – vázolták a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatokat, bemutatták a partnerségi folyamat lépéseit, valamint a résztvevő városok képviselői beszámoltak a projekt keretében eddig elvégzett feladatokról.
Bővebben »
2013.07.24.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerzési eljárások keretében kiválasztotta a Kötelező nyilvánosságot biztosító társaságot (2013.06.19.), a Projektmenedzsment (2013.06.19.), valamint a Közbeszerzést lebonyolító szervezetet (2013.06.21.)
Bővebben »
2013.06.25.
Kecskemét önkormányzata sikeres pályázat útján 35.772.992 forint uniós és hazai támohgatást nyert a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projektre.
Bővebben »
2013.06.20.
Az együttműködő tervezés kialakítása érdekében az önkormányzat helyi intézkedéscsoportok („ágazati” munkacsoportok) felállítását határozta el. A hatékony és eredményes munkavégzés érdekében 6 munkacsoport kialakítása tervezett, melyek 2013 nyarán kezdenék meg munkájukat.
Bővebben »
2013.06.10.


 
 
 
PROGRAMOK