Ugrás a tartalomra

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

Telepekről vezetett nyilvántartás

2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, melynek 8. § (1) bekezdése alapján „a jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi”.

Üzletekről vezetett nyilvántartás

2009. október 01-én lépett hatályba a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, melynek 6. § (1) bekezdése értelmében a kereskedő a Kertv. /a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény/ 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Eltérő nyitvatartási engedélyek nyilvántartása

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet alapján vezetett nyilvántartás az eltérő nyitva tartási engedélyekről.

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a hatóság a rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. Ez a nyilvántartás a jogszabály értelmében nyilvános, honlapon való megjelentetése kötelező.
 

Vásárokról, piacokról, helyi termelői piacokról és bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet - 2012. január 1-jei módosítását követően – 4. § (5) bekezdése, a 4/B. § (3) bekezdése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján a fenti szolgáltató tevékenységeket végzőket a települési jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. A nyilvántartások nyilvánosak.

Ingatlanközvetítői névjegyzék

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 64/A-64/D §-aira, továbbá a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendeletre – a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatókról általa vezetett nyilvántartás alapján az adatokat az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi. A nyilvántartásban szereplő adatok közérdekből nyilvánosak.