Ugrás a tartalomra

Közszolgáltatások

Jogszabályi háttér

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Kecskemét Megyei Jogú Város alábbiakban felsorolt rendeletei szabályozzák az egyes közszolgáltatásra vonatkozó helyi előírásokat:
- 14/1999.(V. 25.) önkormányzati rendelet a zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről
- 23/2000. (VI. 5.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről
- 54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
- 28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról
- 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
- 33/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
- 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Az egyes közszolgáltatások bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város területén az egyes közszolgáltatásokat az alábbi közszolgáltatók végzik:

Közüzemi ivóvíz és csatornaszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

A szolgáltató adatai:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Tel.efon: 76/76/511-511
Zöldszám: 80/200-423
E-mail: ugyfelszolgalat@bacsviz.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

- Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.

További információ, díjszabás:www.bacsviz.hu

Helyi közösségi tömegközlekedési közszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
11/2019 (IV. 25) önkormányzati rendelet a közlekedésszervezési
feladatok ellátásáról


A szolgáltató adatai:
Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.
6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2.
Telefon: +36 (76) 800 430

E-mail: info@keko.hu

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. feladata a helyi autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tervezése, szervezése és megrendelése, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi feladatok ellátása.

További információ, díjszabás: https://keko.hu/

 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
A szolgáltató adatai:Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Telefon: 76/502-810
Telefax szám: 76/502-820
E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

- Kötelező közszolgáltatás

További információ, díjszabás:www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Távhőszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
A szolgáltató adatai:
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
Ügyfélszolgálat : 76/448-010
Hibabejelentés : 76/481-818 éjjel-nappal
Telefon: 76/504-040
Fax: 76/478-672
E-mail: kecskemet@termostar.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

- Távhőszolgáltatási közüzemi szerződés alapján, díjfizetés ellenében bárki számára igénybe vehető

További információ, díjszabás: www.termostar.hu

Közúti járművel történő várakozási szolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabályok:
8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról

A szolgáltató adatai:
Kecskeméti Városrendészet
6000 Kecskemét, Budai u. 2/a.
Telefon: 76/503-220, 20/621-55-99
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

- Közúti járművel díjfizetés ellenében vehető igénybe

További információ, díjszabás: www.kozteruletkecskemet.hu

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A szolgáltató adatai:
DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248. 0737/12 hrsz
Tel.: 76/501-926
E-mail kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu

További információ, díjszabás: http://dtkh.hu/

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
- Díjfizetés ellenében ingatlanok használói, tulajdonosai részére kötelező közszolgáltatás

További információ: https://kecskemet.hu/varosunk/minden-ami-hulladek

Nem közüzemi szennyvízcsatornában gyűjtött szennyvíz összegyűjtése

A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

A szolgáltató adatai:
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Telefon: 76/76/511-511
Zöldszám: 80/200-423
E-mail: ugyfelszolgalat@bacsviz.hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

- Díjfizetés ellenében ingatlanok használói, tulajdonosai részére kötelező közszolgáltatás

További információ, díjszabás: www.bacsviz.hu

Temetkezési kegyeleti közszolgáltatás

A szolgáltatást meghatározó jogszabály:
- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
- 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

A szolgáltató adatai:
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ)
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
KVÜ tel: 76/500-606

Köztemető tel.: 76/76/498-329
E-mail: info@koztemetokecskemet.hu

 

 

 

2019. március 5.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje