Ugrás a tartalomra

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda elérhetősége 2022

Tájékoztatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda elérhetőségéről, illetve a Választási Információs Szolgálatról

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a helyi választási iroda választási információs szolgálatot működtet.

Az országgyűlési képviselők választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásnak részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontja szerint a HVI vezetőjének nevét, a választási iroda helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét  a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője: Dr. Mayer Endre

A HVI vezető helyettese: Dr. Temesvári Péter

A HVI elérhetőségei:

Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
e-mail: valasztasiiroda@kecskemet.hu

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:

  • Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (átjelentkezés, mozgóurna kérelem, szavazás külképviseleten, stb.):
           6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.:  76/512-201
                                                                       76/513-545

  • Információ a választásról, delegálással kapcsolatos tájékoztatás:
           Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/512-256, 76/513-529

 

Dr. Mayer Endre sk.
HVI vezető

2021. október 29.