Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer

A városunkban kialakított térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer működését megalapozó információk

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. pontjai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján a közbiztonság javítása, a hatékonyabb bűnmegelőzés, az önkormányzat és más szervek, szervezetek, valamint az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló tevékenysége támogatása érdekében a Közgyűlés 268/1999. (IV.21.) KH. sz. határozatával létrehozta a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványt. Az alapító által megfogalmazott célok érdekében a Közalapítvány Kecskemét város területén digitális térfelügyeleti kamerarendszert hozott létre, amelyet működtetés céljából használatba adott a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak. Azóta is Közalapítvány közreműködésével nyílik lehetőség a térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer bővítésére.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (2)-(3) bekezdései rendelkeznek a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevővel megfigyelt terület kijelöléséről az alábbiak szerint:

 (2) A rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.

(3) A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség dönt az illetékes települési önkormányzat véleményének előzetes kikérését követően. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi.

(7) b) A (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő 30 nap elteltével törölni kell.”

Mindezek alapján a kamerák telepítését, üzembe helyezését a Közalapítvány, a kamerák használata során történő adatkezelést a rendőrség végzi.

Kecskemét közigazgatási területén elhelyezett térfigyelő és rendszámfelismerő kamerák helyszíneinek listája a hivatkozás megnyitása után a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság cím alatti fájl megnyitásával érhető el.


 

2020. november 24.