Ugrás a tartalomra

Térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer

A városunkban kialakított térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer működését megalapozó információk

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. pontjai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján a közbiztonság javítása, a hatékonyabb bűnmegelőzés, az önkormányzat és más szervek, szervezetek, valamint az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló tevékenysége támogatása érdekében a Közgyűlés 268/1999. (IV.21.) KH. sz. határozatával létrehozta a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványt. Az alapító által megfogalmazott célok érdekében a Közalapítvány Kecskemét város területén digitális térfelügyeleti kamerarendszert hozott létre, amelyet működtetés céljából használatba adott a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak. Azóta is Közalapítvány közreműködésével nyílik lehetőség a térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer bővítésére.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (2)-(3) bekezdései rendelkeznek a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevővel megfigyelt terület kijelöléséről az alábbiak szerint:

 (2) A rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.

(3) A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség dönt az illetékes települési önkormányzat véleményének előzetes kikérését követően. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi.

(7) b) A (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő 30 nap elteltével törölni kell.”

Mindezek alapján a kamerák telepítését, üzembe helyezését a Közalapítvány, a kamerák használata során történő adatkezelést a rendőrség végzi.

Kecskemét közigazgatási területén elhelyezett térfigyelő és rendszámfelismerő kamerák helyszíneinek listája a hivatkozás megnyitása után a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság cím alatti fájl megnyitásával érhető el.

Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési tájékoztatója

Az érintettek jogait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szabályozza.

2020. november 24.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje