Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Tájékoztató szavazással kapcsolatban

A Bács-Kiskun megyei 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) vezetőjének tájékoztatása a 2016. október 2-án tartandó országos népszavazással kapcsolatban

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-ában és az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök 233/2016. (VII.5.) KE határozatával országos népszavazás időpontjának kitűzéséről döntött, 2016. október 2. napjára (vasárnap), a következő kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről a Nemzeti Választási Irodától 2016. augusztus 15-ig értesítést kaptak.

A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fsz. 5-ös iroda, telefon: 76/512-201). A névjegyzékből való kihagyás, illetve az abba történő felvétel miatt 2016. szeptember 30-án 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Kecskeméten 96 szavazókör került kialakításra. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a Kecskemét település megnevezést tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat a kecskeméti 47. számú szavazókörben gyakorolhatják. (Kecskeméti Református Kollégium, Szabadság tér 7.)

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság és a lakcím vagy a személyi azonosító igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy átjelentkezés esetén a lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön, Magyarország kijelelölt külképviseletein lehet.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a népszavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon (szeptember 30-án) 16,00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár (határon túli magyarok), aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, tehát levélben adhatja le szavazatát.

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgóurnát igényelhet írásban. Más indokkal (pl. munkavégzés vagy kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával történő szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján küldöldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon (szeptember 24-én) 16,000 óráig megérkezzen a helyi választási irodához.

A szavazókörök területi leírását jelen közlemény melléklete tartalmazza.

Kecskemét, 2016. augusztus 18.

Dr. Határ Mária
OEVI vezető

2019. április 15.