Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Tájékoztató delegálással, választási plakátok elhelyezésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. évi országgyűlési választáson és országos népszavazáson
a Bács-Kiskun megyei 01. és 02. számú országgyűlési egyéni választókerületekben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek részére


 

Delegálás a Bács-Kiskun megyei 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságokba (a továbbiakban: OEVB) és a kecskeméti Szavazatszámláló Bizottságokba (a továbbiakban: SZSZB)

Az OEVB-be és az SZSZB-be bizottsági tag megbízására az egyéni választókerületi képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek jogosultak.

Az SZSZB-be a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

Az OEVB választott tagjain felül további egy-egy tagját az országgyűlési egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek bízzák meg.

A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a fenti választási bizottságok tagjainak megbízására.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők általános választásán jelöltként indulhat. A választási bizottság megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozóan nincs korlátozás, a központi névjegyzékben azonban szerepelnie kell.

Összeférhetetlenségi szabályok

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

a köztársasági elnök
a háznagy,
képviselő,
alpolgármester,
jegyző,
másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
a jelölt.

 

A megbízott tag bejelentése

Az OEVB-be a megbízott tagot az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig, azaz 2022. március 25-én 16.00 óráig. (01. számú OEVB elnöke: dr. Karácsonyi István, 02. számú OEVB elnöke Kádárné dr. Balla Anita Emese)

Elérhetőségek, információkérés: valasztasiiroda@kecskemet.hu, tel.: dr. Orbánné Veres Ildikó 20/243-0010, Megbízás leadása személyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 48.

Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél lehet bejelenteni szintén legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig, azaz 2022. március 25-én 16.00 óráig.

Elérhetőségek, Információkérés: valasztasiiroda@kecskemet.hu, tel.: dr. Orbánné Veres Ildikó 20/243-0010, Megbízás leadása személyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 48.

Delegálás nyomtatványa

Az OEVB tagjának megbízásához, illetve az SZSZB tagjának megbízásához használható minta, amely tartalmazza az összeférhetetlenségi nyilatkozatot és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót is, itt érhető el: delegálás nyomtatványa

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell benyújtani.

Elektronikus úton történő benyújtás esetén a megbízó jelölt/jelölő szervezet(ek) képviselőjének a megbízáson szereplő aláírását minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítetten kell, hogy tartalmazza a bejelentés. Az e-papíron keresztül történő benyújtás esetén a mellékletként csatolt bejelentés hitelesítése is szükséges.

Eskü- vagy fogadalomtétel

Az OEVB megbízott tagnak a bejelentését követő 5 napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

SZSZB delegáltak eskütételének helye, időpontja:

Helyszín: Neumann János Egyetem Kecskeméti Campus (Kecskemét, Izsáki út 10. földszinti előadóterem, parkolási lehetőség: Neumann János Egyetem GAMF Kar előtti vagy a Tesco előtti parkolóban)

Időpont: 2022. március 31. (csütörtök) 16.00 órai és 17.00 órai kezdettel.

 

***

 

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó hatályos szabályokról szóló tájékoztató és mellékletei itt érhetőek el: választási plakát elhelyezése

 

Kecskemét, 2022. február 18.

                                                                                                        

Dr. Mayer Endre
OEVI vezető

2022. február 18.