Ugrás a tartalomra

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 

- Elérhetőségi adatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
            varoshaza@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu

- A szervezet vezetői
Jegyző
Aljegyzők

- A szervezeti struktúra 

- Szervezeti egységek vezetői

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

Nincs a Polgármesteri Hivatal irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs a Polgármesteri Hivatal többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

Nincs a Polgármesteri Hivatal által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

A Polgármesteri Hivatal nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 Tel.: (+36) 76/513-713
 Fax: (+36) 76/513-703
 E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu
 Honlap: www.bkmkh.hu

Országgyűlési Biztosok
 Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 Postacím: 1387 Budapest Pf.: 40
 Tel.: (+36) 1/475-7100
 Honlap: www.obh.hu

Kecskeméti Járási Ügyészség
 Cím: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.
 Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.
 Tel.: (76) 514-623
 T/Fax: (76) 514-622

Állami Számvevőszék
 Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
 Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54
 Tel.: (+36) 1/484-9100
 Fax: (+36) 1/484-9200
 E-mail: szamvevoszek@asz.hu
 Honlap: www.asz.hu

 
 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
- Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Irodák, letölthető nyomtatványok

2.3 Közszolgáltatások

A Polgármesteri Hivatal nem nyújt a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatást.

2.4. A szerv nyilvántartásai

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

A Polgármesteri Hivatalnak nincs nyilvános kiadványa.

2.6. A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolók

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről


2.7. Pályázatok

Pályázatok

2.8. Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről

A Polgármesteri Hivatal elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai 2022. évre vonatkozóan

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. II. negyedéves adataiArchív

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. IV. negyedéves adatai

2.9. Közzétételi listák

A Polgármesteri Hivatal különös közzétételi listája:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 2. melléklete

A Polgármesteri Hivatalnak egyedi közzétételi listája nincs.

 
 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Költségvetések, beszámolók

2022

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi elemi költségvetési beszámolója

2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2019

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2018

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2017

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2014

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2013

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója

        Polgármesteri hivatal KGR űrlapok

        Polgármesteri hivatal szöveges indoklás


     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

2012

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi elemi költségvetési beszámolója

       Polg. Hiv. 2012 éves elemi beszamoló űrlapok

       Polg. Hiv. 2012 éves elemi beszámoló kiegészítő melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

 

3.2. A kötségvetés végrehajtása

     - A költségvetés végrehajtását az önkormányzati beszámolók tartalmazzák

 

3.3. Működés

- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
- Támogatások, pályázatok, beszerzések
 

2019. március 5.