Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 

- Elérhetőségi adatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
            varoshaza@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu
Ügyfélszolgálat,ügyfélfogadás rendje

- A szervezet vezetői
Jegyző
Aljegyzők

- A szervezeti struktúra 

- Szervezeti egységek vezetői

1.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs a Polgármesteri Hivatal irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs a Polgármesteri Hivatal többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

Nincs a Polgármesteri Hivatal által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

A Polgármesteri Hivatal nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
  Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun

Alapvető Jogok Biztosa
 Honlap: https://www.ajbh.hu

Kecskeméti Járási Ügyészség
 Honlap: https://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/jarasi-ugyeszsegek/kecskemeti-jarasi-ugyeszseg

Állami Számvevőszék
 Honlap: https://www.asz.hu

1.7. Költségvetési szervek 
 
Nincs a Polgármesteri Hivatal által alapított költségvetési szerv.


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat


2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Irodák, letölthető nyomtatványok

2.3 Közszolgáltatások

A Polgármesteri Hivatal nem nyújt a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatást.

2.4. A szerv nyilvántartásai

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

A Polgármesteri Hivatalnak nincs nyilvános kiadványa.

2.6. Döntések, ülések

A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 
A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

2.8. Pályázatok

Pályázatok

2.9. Hirdetmények
 
Közlemények, hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat


A Polgármesteri Hivatal elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai 2023. évre vonatkozóan

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2024. I. negyedéves adatai

Archív
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. IV. negyedéves adatai


Archív

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. IV. negyedéves adatai

- A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.
 
 - Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

2.11. Közzétételi listák

A Polgármesteri Hivatal különös közzétételi listája:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 2. melléklete

A Polgármesteri Hivatalnak egyedi közzétételi listája nincs.

 2.12. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítással kapcsolatos adatok
 
A közzétételi egységekkel kapcsolatos adatszolgáltatás értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adatok a Polgármesteri Hivatalnál nem állnak rendelkezésre.


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
 
A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló tartalmazza a közzétételi egységhez tartozó adatokat.

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi tevékenységéről

Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről

3.2.1. Költségvetések, beszámolók

2023

     -
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi elemi költségvetési beszámolója


2022

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi elemi költségvetési beszámolója

2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2019

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2018

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2017

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi elemi költségvetése

      - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2014

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója

2013

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója

        Polgármesteri hivatal KGR űrlapok

        Polgármesteri hivatal szöveges indoklás


     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

2012

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi elemi költségvetési beszámolója

       Polg. Hiv. 2012 éves elemi beszamoló űrlapok

       Polg. Hiv. 2012 éves elemi beszámoló kiegészítő melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

 

3.2. A kötségvetés végrehajtása

     - A költségvetés végrehajtását az önkormányzati beszámolók tartalmazzák

 

3.3. Működés

- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
- Támogatások
  A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.
Szerződések
- Koncessziók
  A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.
- Egyéb kifizetések
  A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.
- Európai Unió által támogatott fejlesztések
  A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.
Közbeszerzések


A fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 

2024. július 3.