Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

- Elérhetőségi adatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
            varoshaza@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu
Ügyfélszolgálat,ügyfélfogadás rendje

- A szervezet vezetői
Polgármester:
Szemereyné Pataki Klaudia


Alpolgármesterek:
Dr. Sztachó-Pekáry István
Gaál József
Dr. Homoki Tamás
Engert Jakabné
Falu György


- A szervezeti struktúra
Közgyűlés
Bizottságok
Tanácsnokok
Közgyűlés tagjai

- Bizottságok elnökeinek neve, elérhetősége
Esélyteremtési Bizottság
A bizottság elnöke:
Pászti András önkormányzati képviselő

Értékmegőrzési Bizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő

Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
A bizottság elnöke:
Lejer Zoltán önkormányzati képviselő

Jogi és Ügyrendi Bizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Vancsura István önkormányzati képviselő

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
A bizottság elnöke:
Leviczky Cirill önkormányzati képviselő

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
A bizottság elnöke:
Király József önkormányzati képviselő

1.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2024.07.04.)
Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2024.07.04.)
Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2024.07.04.)

Archív
Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2023.01.25.)
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2022.07.19.)
- Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
- Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2022.07.19.)

1.4. Közalapítványok

- Önkormányzat által alapított közalapítványok
- Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány
- Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány
- Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány
- Városi Szociális Közalapítvány
Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért
Magyar Animáció Háza Közalapítvány "végelszámolás alatt"
- Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Aalapítvány
- Kecskeméti Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

1.5. Lapok

- Az Önkormányzat nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
 Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun

Alapvető Jogok Biztosa
 Honlap: https://www.ajbh.hu

Kecskeméti Járási Ügyészség
 Honlap: https://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/jarasi-ugyeszsegek/kecskemeti-jarasi-ugyeszseg

Állami Számvevőszék
 Honlap: https://www.asz.hu

1.7. Költségvetési szervek
 
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Alapító okirat

Honlap: www.kecskemet.hu 
 
 • Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
Alapító okirat
 
 
Honlap: www.eszii.hu
 
 • Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza
Alapító okirat  

 
Honlap: www.eszii.hu/idosotthonok
 
 • Ferenczy Ida Óvoda
Alapító okirat  
 
Honlap: www.ferenczyidaovoda.hu
 
 • Corvina Óvoda
Alapító okirat  
 
Honlap: www.corvinaovoda.hu
 
 • Kálmán Lajos Óvoda
Alapító okirat  
 
Honlap: www.kalmanlajosovoda.hu
 
 • Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház
Alapító okirat  
 
Honlap: www.plani.hu
 
 • Katona József Könyvtár
Alapító okirat  
 
Honlap: www.kjmk.hu
 
 • Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház
Alapító okirat  
 
Honlap: www.kecskemetinemzeti.hu
 
 • Ciróka Bábszínház
Alapító okirat  
 
Honlap: www.ciroka.hu
 
 • Kecskeméti Katona József Múzeum
Alapító okirat   
 
Honlap: www.kkjm.hu
 
 • Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet
Alapító okirat
 
Honlap: www.kecskemetipiac.hu
 
 • Kecskeméti Városrendészet
Alapító okirat  
 
Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
Szervezeti és Működési Szabályzat
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza
Közgyűlési rendeletek
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat


2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Ügytípusok

2.3 Közszolgáltatások

Jogszabályi háttér
Az egyes közszolgáltatások bemutatása
Közszolgáltatási díjak

2.4. A szerv nyilvántartásai

Az önkormányzatnak ilyen nyilvántartása nincs.

2.5. Nyilvános kiadványok

Az Önkormányzatnak nincs nyilvános kiadványa.

2.6. Döntéshozatal, ülések

- A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Közgyűlés Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza
- A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései
- A testületi szerv tervezett üléseinek ideje és napirendje

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- Közgyűlési meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
- Önkormányzati rendelet-tervezetek előzetes véleményezése
- Közgyűlési rendeletek
- Közgyűlési jegyzőkönyvek

2.8. Pályázatok

Pályázatok

2.9. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat


Az Önkormányzat elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai 2023. évre vonatkozóan

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2024. I. negyedéves adatai

Archív
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. IV. negyedéves adatai


Archív
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. IV. negyedéves adatai

- A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre.
 
 - Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre.


2.10. Közzétételi listák

Az Önkormányzat különös közzétételi listája:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 2. melléklete

Az Önkormányzatnak egyedi közzétételi listája nincs.

2.11. Közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítással kapcsolatos adatok
 
A közzétételi egységekkel kapcsolatos adatszolgáltatás értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adatok az Önkormányzatnál nem állnak rendelkezésre.
 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának 2022. évi vizsgálata
Az önkormányzat által 2021. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatát a Magyar Államkincstár 2022. évben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a alapján ellenőrizte. A szabályszerűségi felülvizsgálat során 2022. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának központi költségvetési támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
 
Archív
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának 2021. évi vizsgálata

Az önkormányzat által 2020. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatát a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2021. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a alapján ellenőrizte. A szabályszerűségi felülvizsgálat során 2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának központi költségvetési támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
 

3.2. Költségvetések, beszámolók

2024


-Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

    -22-2023 rendelet 1. melléklete
    -22-2023 rendelet 2. melléklete
    -22-2023 rendelet 3. melléklete
    -22-2023 rendelet 4. melléklete
    -22-2023 rendelet 5. melléklete


2023

     -
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása

     - Zárszámadás rendelet-önkormányzat
      -Rendelet  1. melléklete
      -Rendelet  2. melléklete
      -Rendelet  3. melléklete
      -Rendelet  4. melléklete
      -Rendelet  5. melléklete
      -Rendelet  6. melléklete
      -Rendelet  7. melléklete
      -Rendelet  8. melléklete
      -Rendelet  9. melléklete
      -Rendelet  10. melléklete
      -Zárszámadási határozat

    - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

    - rendelet 1. melléklete
    - rendelet 2. melléklete
    - rendelet 3. melléklete
    - rendelet 4. melléklete
    - rendelet 5. melléklete


2022

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása
     
     - Előterjesztés 1-3 melléklete 

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat  

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

     - Előterjesztés 1. melléklet

     - Előterjesztés 2. melléklet

     - Előtrejesztés 3. melléklet

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - és 1. melléklet a) táblázat Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete a-e) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete a-e) táblázat  - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete és 5. melléklet a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása

     - Döntéselőkészítő 1. melléklet

     - Döntéselőkészítő 2. melléklet

     - Döntéselőkészítő 3. melléklet

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete b) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete és a) b) b1) b2) b3) c) d) e) táblázatok  - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete és 5. melléklet a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata

2019

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása

     - zárszámadás rendelet-Önkormányzat

     - zárszámadás-2a melléklet-Önkormányzat

     - zárszámadás-2b melléklet-önkormányzat

     - zárszámadás-10 melléklet-Önkormányzat

     - zárszámadás-előterjesztés melléklete-Önkormányzat

2018

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása

        zárszámadás rendelet-Önkormányzat

        zárszámadás-2a melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-2b melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-10 melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-előterjesztés melléklete-Önkormányzat

        zárszámadás-Rendelet mellékletek-Önkormányzat

2017

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végehajtása

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
      -Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet
       Rendelet mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet

2014

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet mellékletek
       2a melléklet
       2b melléklet
       9/2015 önkormányzati rendelet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató - melléklet
       2a melléklet
       2b melléklet

2013

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója
       Önkormányzat szöveges indoklás
       Önkormányzat mellékletek
       Önkormányzat KGR űrlapok
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Rendelet mellékletek
       5-2014 önkormányzati rendelet
       2a melléklet
       2b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet

2012

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetési beszámolója
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló űrlapok
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló kiegészítő melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása
       KMJV Önkormányzat előterjesztés szövege
       KMJV Önkormányzat előterjesztés mellékletei
       KMJV Önkormányzat 2a melléklet
       KMJV Önkormányzat 2b melléklet
       KMJV Önkormányzat rendelet mellékletei
       KMJV Önkormányzat könyvvizsgálói jelentés
       KMJV Önkormányzat zárszámadási rendelet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Önkormányzat háromnegyed éves beszámoló
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Jegyzőkönyv kivonat
       2a melléklet
       2b melléklet
       Tájékoztató melléklete
       Tájékoztató szövege

3.3. Működés

- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
Támogatások
Szerződések
- Koncessziók
  A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre.
Egyéb kifizetések
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzések
- Támogatások, pályázatok, beszerzések


A fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

2024. július 3.