Ugrás a tartalomra

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

- Elérhetőségi adatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
            varoshaza@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu

- A szervezet vezetői
Polgármester:
Szemereyné Pataki Klaudia


Alpolgármesterek:
Dr. Sztachó-Pekáry István
Gaál József
Dr. Homoki Tamás
Engert Jakabné
Falu György


- A szervezeti struktúra
Közgyűlés
Bizottságok
Tanácsnokok
Közgyűlés tagjai

- Bizottságok elnökeinek neve, elérhetősége
Esélyteremtési Bizottság
A bizottság elnöke:
Pászti András önkormányzati képviselő

Értékmegőrzési Bizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő

Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
A bizottság elnöke:
Lejer Zoltán önkormányzati képviselő

Jogi és Ügyrendi Bizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Vancsura István önkormányzati képviselő

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
A bizottság elnöke:
Leviczky Cirill önkormányzati képviselő

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
A bizottság elnöke:
Király József önkormányzati képviselő

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

Köznevelési intézmények
Egészségügyi és szociális intézmények

1.3. Gazdálkodó szervezetek

- Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2023.01.25.)
- Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2022.07.19.)
- Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2022.07.19.)

Archív
- Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (2022.07.19.)
- Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
- Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

1.4. Közalapítványok

- Önkormányzat által alapított közalapítványok
- Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány
- Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány
- Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány
- Városi Szociális Közalapítvány
Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért
Magyar Animáció Háza Közalapítvány "végelszámolás alatt"

1.5. Lapok

- Az Önkormányzat nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

- Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 
 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
Szervezeti és Működési Szabályzat
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza
Közgyűlési rendeletek

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Ügytípusok

2.3 Közszolgáltatások

Jogszabályi háttér
Az egyes közszolgáltatások bemutatása
Közszolgáltatási díjak

2.4. A szerv nyilvántartásai

Az önkormányzatnak ilyen nyilvántartása nincs.

2.5. Nyilvános kiadványok

Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

- A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Közgyűlés Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza
- A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései
- A testületi szerv tervezett üléseinek ideje és napirendje

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- Tájékoztatók
- Közgyűlési meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
- Közgyűlési rendeletek
- Közgyűlési jegyzőkönyvek

2.8. Pályázatok

Pályázatok

2.9. Közérdekű adatok igénylése

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályokat az alábbiakban határozom meg.

Közérdekű adatok szabályzat

Az Önkormányzat elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai 2022. évre vonatkozóan

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2023. II. negyedéves adatai

Archív
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. I. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. II. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. III. negyedéves adatai
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2022. IV. negyedéves adatai


2.10. Közzétételi listák

Az Önkormányzat különös közzétételi listája:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 2. melléklete

Az Önkormányzatnak egyedi közzétételi listája nincs.

 
 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

2011

Jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/3)

2009

Jelentés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat szilárd hulladék gazdálkodási feladatainak ellenőrzéséről

2007

Jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről

2005

Jelentés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

2023

    -
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

    - rendelet 1. melléklete
    - rendelet 2. melléklete
    - rendelet 3. melléklete
    - rendelet 4. melléklete
    - rendelet 5. melléklete


2022

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása
     
     - Előterjesztés 1-3 melléklete 

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat  

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

     - Előterjesztés 1. melléklet

     - Előterjesztés 2. melléklet

     - Előtrejesztés 3. melléklet

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - és 1. melléklet a) táblázat Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete a-e) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete a-e) táblázat  - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete és 5. melléklet a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása

     - Döntéselőkészítő 1. melléklet

     - Döntéselőkészítő 2. melléklet

     - Döntéselőkészítő 3. melléklet

     - Zárszámadás rendelet - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 1. melléklete a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 2. melléklete b) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 3. melléklete és a) b) b1) b2) b3) c) d) e) táblázatok  - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 4. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 5. melléklete és 5. melléklet a) táblázat - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 6. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 7. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 8. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 9. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás rendelet 10. melléklete - Önkormányzat

     - Zárszámadás határozata

2019

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása

     - zárszámadás rendelet-Önkormányzat

     - zárszámadás-2a melléklet-Önkormányzat

     - zárszámadás-2b melléklet-önkormányzat

     - zárszámadás-10 melléklet-Önkormányzat

     - zárszámadás-előterjesztés melléklete-Önkormányzat

2018

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása

        zárszámadás rendelet-Önkormányzat

        zárszámadás-2a melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-2b melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-10 melléklet-Önkormányzat

        zárszámadás-előterjesztés melléklete-Önkormányzat

        zárszámadás-Rendelet mellékletek-Önkormányzat

2017

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végehajtása

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
      -Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet
       Rendelet mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet

2014

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet mellékletek
       2a melléklet
       2b melléklet
       9/2015 önkormányzati rendelet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató - melléklet
       2a melléklet
       2b melléklet

2013

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója
       Önkormányzat szöveges indoklás
       Önkormányzat mellékletek
       Önkormányzat KGR űrlapok
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Rendelet mellékletek
       5-2014 önkormányzati rendelet
       2a melléklet
       2b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet

2012

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetése

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetési beszámolója
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló űrlapok
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló kiegészítő melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I. félévi elemi költségvetési beszámolója

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása
       KMJV Önkormányzat előterjesztés szövege
       KMJV Önkormányzat előterjesztés mellékletei
       KMJV Önkormányzat 2a melléklet
       KMJV Önkormányzat 2b melléklet
       KMJV Önkormányzat rendelet mellékletei
       KMJV Önkormányzat könyvvizsgálói jelentés
       KMJV Önkormányzat zárszámadási rendelet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Önkormányzat háromnegyed éves beszámoló
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Jegyzőkönyv kivonat
       2a melléklet
       2b melléklet
       Tájékoztató melléklete
       Tájékoztató szövege

3.3. Működés

- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
- Támogatások, pályázatok, beszerzések

Jogszabályok

A fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján teszi közzé a Polgármesteri Hivatal:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 

2019. március 5.