2018-04-17 15:29:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-04-06 08:50:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 26 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2016.11.03. csütörtök
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 189/2016. (X.25.) határozata alapján

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
189/2016. (X.25.) határozata alapján
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint
a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt.14.) az értékesítésre kínált ingatlanok vagyonkezelője útján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI

az alábbi és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére:

HrszTerület (m2)Tulajdoni hányadMegnevezésElhelyezkedésMinimális értékesítési ár (bruttó érték)
270228411/1-edkivett: beépítetlen területKecskemét, Mária-hegy (közigazgatási megnevezés nélkül)3.600.000.-
2703114901/1-edkivett: beépítetlen területKecskemét, Mária-hegy (közigazgatási megnevezés nélkül)6.700.000.-
7439-ből350390/7380-adkivett: beépítetlen terület (100 m2 út leadással érintett)Kecskemét, Sarolta u. 14. 600.000.-
(2300.-Ft/m2)
6251/9913913/5110-edkivett: udvar és 3 gazdasági épületKecskemét, Kőrösi hegy 98. (Vértes u.).5.466.000.-
21825/8810211/1-edkivett: beépítetlen területKecskemét, Fülemüle u.13.400.000.-

Az értékesítési árak – a 6251/9 hrsz alatti ingatlanhányad kivételével - 27 % ÁFA-t tartalmaznak.

A Kecskemét belterület, Mária-hegy, 27022 helyrajzi szám alatt nyilvántartott – kivett beépítetlen terület megnevezésű – ingatlan a Széchenyi város északi oldalához viszonylag közel található, szabálytalan négyszög alakú terület, útkapcsolat és csatolt közművek nélkül. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: TRT) szerint „Lke-7122” övezeti besorolású, kialakult. A terület út leadással nem érintett, a beépíthetőséghez telekalakítás szükséges. A kialakítható legkisebb teleknagyság 1500 m2, maximális beépíthetőség 20%, maximális épületmagasság 5,5 méter, a beépítési mód szabadonálló.

A Kecskemét belterület, Mária-hegy, 27031 helyrajzi szám alatt nyilvántartott – kivett: beépítetlen terület megnevezésű - ingatlan a Széchenyi város északi oldalához viszonylag közel található, négyszög alakú terület, csatolt közművek nélkül. A HÉSZ mellékletét képező TRT szerint „Lke-7122” övezeti besorolású, kialakult, szabadonálló beépítési módú, ahol a legnagyobb beépíthetőség mértéke 20%, az elhelyezhető megengedett legmagasabb építménymagasság 5,5 méter. Az ingatlan közterület leadással érintett, a jelenlegi területnagyság a beépítést nem teszi lehetővé, telekalakítás szükséges.

A Kecskemét belterület 7439 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben 6000 Kecskemét, Sarolta u. 14. szám alatti – kivett: beépítetlen terület megnevezésű ingatlanhányadból az értékesítés tárgya mintegy 350 m2. A területrész csak telek-kiegészítésként értékesíthető. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a telek-kiegészítés átvezetéséhez szükséges változási vázrajzot saját költségén készítteti el. A vételár alapját képező fajlagos alapérték 2.300.-Ft/m2, a vételár a változás szerinti teleknagyság és az alapérték szorzata. Az ingatlanrész kerített, azon romos épület található, melynek elbontása a pályázatnyertes feladata. A területrész mintegy 100 m2 út leadással érintett, mely után vételár nem számítható. A terület a HÉSZ mellékletét képező TRT szerint „Gksz-8158” övezeti besorolású, a kialakítható legkisebb teleknagyság 3000 m2, a beépítési mód szabadonálló, a beépíthetőség maximum 50%, a legmagasabb épületmagasság a HÉSZ övezetei előírásaiban meghatározott. Az ingatlan közterület leadással érintett, a leadásra kerülő közterület értékét a vételár nem tartalmazza. Az értékesítésre kínált területnagyság a beépítést nem teszi lehetővé.

A Kecskemét belterület, Kőrösi hegy 98. (Vértes u.) szám alatt található, 6251/9 hrsz alatt nyilvántartott és értékesítésre jelölt ingatlanhányad 913 m2. Az ingatlan megnevezése kivett: udvar és 3 gazdasági épület. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonú, az értékelésre kínált ingatlanrész a természetben üres, beépítetlen terület. A területre a társtulajdonosoknak a jogszabályban meghatározott elővásárlási joga áll fenn. A HÉSZ mellékletét képező TRT szerint „Lk-0232” övezeti besorolású, kialakult, oldalhatáron álló beépítési módú, ahol a legnagyobb beépíthetőség mértéke 30%, az elhelyezhető megengedett legmagasabb építménymagasság 5,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett.

A Kecskemét, belterület, Fülemüle utcában található, 21825/88 helyrajzi szám alatt nyilvántartott – kivett: beépítetlen terület megnevezésű, 1021 m2 nagyságú ingatlan a Petőfi város alsószéktói részén, zömében új építésű családi házakkal beépített környezetben található, megközelítése portalanított útról lehetséges. A terület csatolt közművek nélküli, a közművek csatolása viszonylag alacsony költséggel megoldható. A HÉSZ mellékletét képező TRT szerint „Lk-4232” kisvárosias lakóterület besorolású, kialakult, oldalhatáron álló beépítési módú, ahol a legnagyobb beépíthetőség mértéke 30%, az elhelyezhető megengedett legmagasabb épületmagasság 5,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett.

Az ingatlanok hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 1.) ad részletes és bővebb felvilágosítást.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő és 5.000.000.-Ft feletti forgalmi értékű ingatlan értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván – e élni az elővásárlási jogával az állam nevében. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315, vagy 316. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2016. december 5. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban, a megpályázni kívánt ingatlan címének, vagy helyrajzi számának feltüntetésével lehet.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatványokon kell benyújtania.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az ingatlan vételárának megfizetése egy összegben lehetséges, részletfizetési lehetőség nincs. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg az alábbi összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan címe Óvadék összege

27022 hrsz Kecskemét, Mária-hegy 360.000.-Ft

27031 hrsz Kecskemét, Mária-hegy 670.000.-Ft

7439 hrsz Kecskemét, Sarolta u. 14. 60.000.-Ft

6251/9 hrsz Kecskemét, Kőrösi hegy 98. 550.000.-Ft

21825/88 Kecskemét, Fülemüle u. 1.340.000.-Ft

A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét

c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

- Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

– A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a fajlagos minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését a Vagyonrendelet 11. § (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel.

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

– Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

– A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eredményes pályázatot követően vállalja a telekalakítás lefolytatását és a telekalakítás során felmerülő költségek megfizetését,

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja

Az ajánlatok felbontásának helye:

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok felbontásának ideje:

A pályázatok bontására 2016. december 5. napján 10.10 órakor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására a pályázat felbontását követően azonnal sor kerül.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a kiíró megbízásából a vagyonkezelő megbízottja dönt.

Bírálati szempontok:

A közgyűlés az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően szóban, vagy kérésre írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315. számú hivatalos helyisége.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Ajánlat magánszemély pályázó esetén

Név:

Születési név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Adóazonosító jel:

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.

igen nem

Árajánlat, a vételár megfizetésének vállalt határideje, ütemezése:

A vételár megfizetésének vállalt határideje és ütemezése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelel

igen nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlattételi kötöttséget vállalok

igen nem

A pályázati feltételeket elfogadom

igen nem

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes elképzeléseim:

Mellékletben csatolva: Óvadék befizetéséről szóló pénztári bizonylat másolata

igen nem

Ajánlat átlátható szervezet esetén

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Statisztikai azonosító:

Képviselő neve:

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.

igen nem

Árajánlat, a vételár megfizetésének vállalt határideje, ütemezése:

A vételár megfizetésének vállalt határideje és ütemezése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelel

igen nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlattételi kötöttséget vállalok

igen nem

A pályázati feltételeket elfogadom

igen nem

Mellékletben csatolva: Óvadék befizetéséről szóló pénztári bizonylat másolata

igen nem

Mellékletben csatolva jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

igen nem

Átláthatósági nyilatkozat gazdasági társaság részéről

Alulírott……………., mint cégjegyzésre jogosult a(z) …………….. gazdasági társaság (Cg…………., adószáma:………, statisztikai számjele:……………, székhelye:…………………..) teljes jogú képviseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjára és 3. § (2) bekezdésére büntetőjogi és polgárjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

A(z) ……………………belföldi jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint megismerhető.

A(z) ……………….nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.

A(z) ………………az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont bd) alpontja alapján közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján a(z) …………………….átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kecskemét, 2016. ………………………

….…..………………………...

Cégszerű aláírás

Átláthatósági nyilatkozat civil szervezet részéről

Alulírott ……………………., mint a(z) ………………..( adószáma:………, ……………….. szám, székhelye:…………………..) teljes jogú képviseletében eljárva, hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) pont ca), cb) és cc) alpontjára és 3. § (2) bekezdésére büntetőjogi és polgárjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

A(z) …………………….belföldi jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint megismerhető.

A(z) ……………………..nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.

A(z) ……………………….tekintetében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) pont ca), cb) és cc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján a(z) ……………………..átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kecskemét, 2016. ………………………

…………………………………………………...

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK