2017-04-24 15:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-27 14:37:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-03-14 12:15:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-02-17 10:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április
 
 
 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.02.16. csütörtök
 

HIRDETMÉNY - Önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi S. u.-i bérlakások bérleti jogának megszerzésére

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:

Petőfi S. u. 18-20 III/315 (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 III/316 (43 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 VII/719 (33 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 VIII/808. (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 VIII/813. (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 VIII/815. (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 IX/906. (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20 X/1011. (35 m2) Várhatóan 2017. március 31-ig történő birtokbaadással

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2017. február 20-tól március 10-ig lehet a KIK-FOR Kft. Ingatlankezelési Részlegnél a Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I. em. 117. sz. helyiségében.

A pályázati anyag a beadáshoz szükséges formanyomtatványokkal együtt megtalálható KIK-FOR Kft. honlapján és letölthető http://kikfor.hu/ címről. A beadás határideje és helye a fentiek alapján.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban SZEMÉLYESEN leadni. Kérjük, a borítékra ne írjanak se nevet, se címet.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó személyi adatait, lakcímét

- az együttköltözők jövedelem igazolását

- büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában, illetőleg haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának - pályázat nyertesség esetén - az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget

- nem kecskeméti lakos esetén munkáltatói igazolást arról, hogy kecskeméti munkahellyel rendelkezik

- a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét

- pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/

- számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)

Pályázati feltételek:

a.) pályázatot nyújthat be az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) nagykorú állampolgára, akinek, vagy házastársának, illetőleg vele jogszerűen együttköltöző hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásakor nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, és

b.) aki kecskeméti lakos, vagy igazolt kecskeméti munkahellyel rendelkezik, továbbá

c.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a lakbér összege nem haladja meg a nettó összjövedelmük 20 %-át.

d.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.

e.) Amennyiben konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy közülük a legmagasabb igazolt jövedelemmel (együttköltözők esetén összjövedelemmel) rendelkező pályázó szerzi meg a bérleti jogot.

f.) a pályázati összegen felül a bérbeadás feltételeként 3 havi lakbérnek megfelelő összeg megfizetését köti ki a bérbeadó óvadékként.

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Petőfi S. u. 18-20. sz. alatti bérlakások esetében 714 Ft/hó/m2.

> Ezek alapján a 33 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 117.810 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 23.562 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 565.488 Ft, maximum 1.413.720 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 70.686 Ft.

> Ezek alapján a 35 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 124.950 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 24.990 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 599.760 Ft, maximum 1.499.400 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 74.970 Ft.

> Ezek alapján a 43 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 153.510 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 30.702 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 736.848 Ft, maximum 1.842.120 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 92.106 Ft.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.

A 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: Lakásrendelet) 27.§ (4)-(5) bekezdései értelmében:

Bérleti díj emelés az egyösszegű befizetéssel érintett időszak leteltét követően érvényesíthető, amennyiben a bérleti szerződés nem kerül módosításra.

A Rendelet 27. § (3) és a (6) bekezdése értelmében a pályázat nyertesével a bérbeadó az egyösszegű befizetésnek megfelelő időtartamú bérleti szerződést köt. A lakásbérleti szerződésben meghatározott idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján a lakásbérleti szerződés egymást követő több alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó vállalja a lakás saját költségen való felújítását.

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség!

A beérkezett pályázatok alapján a KIK-FOR Kft. 2017. március hónapban dönt a nyertes pályázók személyéről. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak.

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás, illetőleg a bérbeadói hozzájárulás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére.[/b]

A pályázat során a közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) a KIK-FOR Kft. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a Rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal összefüggően további felvilágosítást a KIK-FOR Kft Ingatlankezelési Részlegénél lehet kérni a Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I/117. számú helyiségében, illetve az alábbi telefonszámon: 76/487-522.

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére az alábbi napokon:

> 2017. február 23-án és 2017. március 08-án

az alábbi időpontban

- Találkozás: Petőfi S. u. 18-20. sz. épület hátsó bejárata 10.00 óra

 
 
PROGRAMOK