2018-09-14 12:11:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-07-02 13:04:00 | Bővebben...
 
 
 
Szeptember
 
 

 13 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.09.26. kedd
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 183/2017. (IX.19.) VPB számú határozata alapján

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt.14.) az értékesítésre kínált ingatlanok vagyonkezelője útján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére:

HrszTerület (m2)Tulajdoni hányadMegnevezésElhelyezkedésMinimális értékesítési ár (bruttó érték)
11622/4319561/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Mókus u. (házszám nélkül)6.900.000.-
11622/4359561/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Mókus u. (házszám nélkül)6.900.000.-
11622/4479561/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Mókus u. (házszám nélkül)6.900.000.-
11622/4529361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4549351/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4559361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4569361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4609361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4619351/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4639361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4649361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4699361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4729361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4749361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4779361/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.500.000.-
11622/4829001/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Kadafalva, Harkály u. (házszám nélkül)6.200.000.-
15352/859471/1-edkivett: beépítetlen terület (közműves építési telek)Kecskemét-Katonatelep, Jegenyefa u. (házszám nélkül)6.230.400.-

Az értékesítési árak 27 % ÁFA-t tartalmaznak.

Az értékesítésre kínált területek Kecskemét belterületben, Kadafalva kertvárosban, Mókus és Harkály utcákban, valamint Katonatelep, Jegenyefa utcán találhatók.
A területek víz, elektromos energia, gáz és csatorna közmű bekötésekkel kerülnek értékesítésre.
Az építési telkek Kadafalván szabályos kialakításúak, gyakorlatilag négyszög alakúak, az utcafront szélessége 18 méter, a telek mélységek 52, illetve 50 méter.
A Jegenyefa utcában található építési telek szintén kialakított, szabályos négyszög alakú, az utcafront szélessége 16, a terület mélysége 59 méter.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: TRT) szerint
• a Mókus és Harkály utcai telkek „Lf-5132” övezeti besorolásúak, míg
• a Jegenyefa utcában található övezeti besorolása „Lf-0232”.
A besorolás alapján a beépíthetőség a Mókus és Harkály utcákban:
• kialakítható legkisebb teleknagyság: 900 m2,
• maximális beépíthetőség 30%,
• maximális épületmagasság: 5,5 méter,
• a beépítési mód: szabadonálló.
A besorolás alapján a beépíthetőség a Jegenyefa utcában:
• kialakítható legkisebb teleknagyság: kialakult,
• maximális beépíthetőség 30%,
• maximális épületmagasság: 5,5 méter,
• a beépítési mód: oldalhatáron álló.

Az értékesítésre kínált építési telkek családi ház építésére kiválóan alkalmasak.

Az ingatlanok hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 1.) ad részletes és bővebb felvilágosítást.

Az építési telek mindegyike kedvezményes értékesítésre is jelölt a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kedvezményes telekértékesítési programról szóló 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete alapján.
A kedvezmény mértéke meglévő, vagy vállalt gyermekek után gyermekenként 10%, az adható kedvezmény maximuma 3 gyermek után 30%, mely a vétel-, vagy ajánlati árból kerül levonásra.
A kedvezmény adásának egyéb feltételeiről érdeklődni lehet a 30/9251-689, vagy 20/201-6736 telefonszámokon, munkaidőben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő és 5.000.000.-Ft feletti forgalmi értékű ingatlan értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván – e élni az elővásárlási jogával az állam nevében. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be természetes személy (függetlenül attól, hogy kedvezményes vásárlásra jogosult, vagy sem) és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
Az ajánlatok benyújtásának helye:
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315., vagy 313. számú hivatalos helyisége.
Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat legkésőbb 2017. október 25. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban, a borítékon a megpályázni kívánt ingatlan címének és helyrajzi számának, az ajánlattevő nevének és címének feltüntetésével lehet.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány(okon) kell benyújtania.

Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az ingatlan vételárának megfizetése egy összegben lehetséges, részletfizetési lehetőség nincs. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét
c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
– Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

– A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a fajlagos minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését a Vagyonrendelet 11. § (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja
Az ajánlatok felbontásának helye:
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315. számú hivatalos helyisége.
Az ajánlatok felbontásának ideje:
A pályázatok bontására 2017. október 25. napján 10.10 órakor kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának módja:Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:
Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására a pályázat felbontását követően azonnal sor kerül.

Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a kiíró megbízásából a vagyonkezelő megbízottja dönt.

Bírálati szempontok:
A közgyűlés az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követően szóban, vagy kérésre írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:
A szerződéskötés helye:
A szerződés-tervezet megkötésének helye KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. III. em. 315. számú hivatalos helyisége. Míg a végleges szerződés megkötésének helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet.
A szerződéskötés időpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

A pályázat teljes szövege a mellékelt dokumentumban olvasható.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK