2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2012.11.30. péntek
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága nyilvános pályázatot ír ki

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) A 332/2012. (XI.26.) KVB. sz. határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok értékesítésére

Hrsz Terület (m2) Megnevezés Cím Minimális
értékesítési
ár (nettó Ft)
2465598kivett beépítetlen területTéglagyár u. 33.13.280.000,-Ft
összesen (bruttó, Ft)16.865.600,-Ft

A fenti nettó értékesítési árat + 27 % ÁFA terheli.

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv (a továbbiakban: TRT) szerint az ingatlan „ Lk 305062” kisvárosias lakóterület besorolású, kialakult oldalhatáron álló beépítési módú, ahol a legkisebb kialakítható építési telek nagysága adottságoktól függő, kialakult (600 m2), a legnagyobb beépíthetőség mértéke 40%, az elhelyezhető megengedett építmény magasság 4,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett. A HÉSZ 16. § (3) bekezdése alapján kialakult területen az építési telek akkor is beépíthető, ha annak 2003. dec. 31. előtt kialakult mérete kisebb az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméreteinél, de az övezeti előírások egyebekben betartandók.

Az ingatlan jelenlegi állapotában, közművesítetlenül kerül értékesítésre, a későbbiekben a tervezett beruházásokhoz szükséges közműhálózat bekötése, a közmű szolgáltatók részére a szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése a leendő tulajdonos feladata és költsége.

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya ügyfélszolgálati irodáján (Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet részletes és bővebb felvilágosítást kérni.

A pályázati eljárás nyilvános, így pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat legkésőbb 2013. január 7. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Kecskemét, Téglagyár u. 33.” jeligével lehet.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlanok tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt ingatlan minimális nettó értékesítési ár 5%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK