2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.03.22. péntek
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere nyilvános pályázatot ír ki

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot ír ki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi építmény bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: Kecskemét, Széchenyi tér
Helyrajzi száma: Kecskemét 3355/4.
Ingatlan területe: 5 m2
Megnevezése: pavilon

Az ingatlan minimális bérleti díja: 11.811,- Ft + 27 % ÁFA + rezsi (részközműves)

Az építmény a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a bérleti szerződés aláírását követően. Az ingatlan jelenleg üresen áll.

A pályázati eljárás nyilvános, így pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázat nyertesével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérleti szerződést 1 éves időtartamra köti meg, mely időtartam a bérlet lejártával az Nvtv. 11. § (10) bekezdése alapján egy alkalommal meghosszabbítható. A bérleti díj tárgyévet követő év január 1. napjától esedékes emelésének mértékét a Közgyűlés, a tárgyév szeptember 30. napjáig állapítja meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 10. § (5) bekezdése alapján.

A bérbe adandó helyiség a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoportjával (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 10., tel: 76/513-513/2197-es mellék) előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatokat 2013. április 19. napján 9 óráig személyesen kell eljuttatni Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 10.), zárt borítékban, „Széchenyi téri pavilon” jeligével.

A pályázatok bontására 2013. április 19. napján 9 óra 10 perckor a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoportjánál (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 10.) kerül sor, melyre a kiíró a pályázókat ezúton meghívja.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: a bérlő(k) személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát
b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány, cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1.b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjának, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
• a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
• az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
• a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
- az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét, mely nem lehet kevesebb nettó 11.811,- Ft összegnél (a bérleti díj mértékének megállapítására vonatkozó előírásokat a Rendelet 10.§ (4) bekezdése tartalmazza)
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését (villany),
- a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal,
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázat kiírója azt az ajánlatot melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti.

A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a Rendelet 27. § (1) bekezdésének i) pontja alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint a Rendeletben foglaltak irányadóak.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK