2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-03 10:30:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.03.14. csütörtök
 

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök választásáról

 

A köztársasági elnök a 95/2019. (111.5.) KE számú határozatával a bírósági ülnökök választását 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 212. § (3) bekezdése szerint az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni tüntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi _igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskeméti Törvényszékre 4 fő bírósági ülnököt, 3 fő munkajogi perekben eljáró ülnököt és 1 fő fiatalkorú elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt, a Kecskeméti Járásbíróságra pedig 20 fő fiatalkorú elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt választhat.

Az ülnökök jelölése


1. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kecskeméti Törvényszék, Kecskeméti Járásbíróság, Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú 2 magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a . 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Jelöltet állítani legkésőbb 2019. április 1. napján (hétfőn) 16.00 óráig lehet. A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok, valamint az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató kérhetőek. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Képviselőtestületi Osztályán (Kecskemét, Kossuth tér 1. Városháza Nagytemplom felőli ügyfélszolgálata, volt Tourinform Iroda), illetve letölthetőek a www.kecskemet.hu honlapon.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezt a speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A jelölést és a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi Osztályán kell leadni a fenti címen, legkésőbb 2019. április 1-én 16.00 óráig.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a fentieken túl igazolni szükséges, hogy a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezik a jelölt. (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) bek. c.) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ érhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi Osztályán (Kecskemét, Kossuth tér 1. Városháza Nagytemplom felőli ügyfélszolgálata, volt Tourinform Iroda) vagy telefonon. (Tel.: 76/512-256, 76/513-529)

Dr. Határ Mária
jegyző 
 
 
PROGRAMOK