2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 30 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.06.08. csütörtök
 

TÁJÉKOZTATÓ - Egyszerű bejelentésekkel kapcsolatban (építtetőknek)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala és
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
közös tájékoztatója az
EGYSZERŰ BEJELENTÉSEKKEL
kapcsolatban

Tisztelt Építtetők!

Az Országgyűlés elfogadta a Kormánynak az egyszerű bejelentés körének kibővítését és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentést célzó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát. Az elfogadott módosítással 2017. április hó 27-től kibővül az egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek köre, mely alapján ettől kezdődően egyszerű bejelentéssel történik:

• a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,

• a műemlék kivételével a meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre történő bővítése,

• az előző két pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, illetve támfalépítés,

• a természetes személy építtető esetén a saját lakhatás biztosítása céljából végzett 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új egylakásos lakóépület építése, valamint

• a természetes személy építtető esetén a saját lakhatás biztosítása céljából végzett a meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó méretűre történő bővítése.

Az építési tevékenység kivitelezésének tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a Miniszterelnökségnek a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett e-epites portálon elérhető e-építési napló alkalmazás segítségével az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével ún. egyszerű bejelentést kell tennie. Az egyszerű bejelentéshez elektronikus formában szükséges csatolni az építtető által megbízott jogosultsággal és felelősségbiztosítással rendelkező tervező által PDF/A formátumban elkészített, a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációt, valamint a tervező felelősségbiztosításának meglétét igazoló dokumentumokat. Ennek megfelelően az építtető felel az egyszerű bejelentés megtételéért, valamint a megfelelő jogosultsággal és felelősségbiztosítással rendelkező tervező kiválasztásáért.

Az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó beruházások esetében semmilyen előzetes hatósági jóváhagyás vagy engedélyezés nem történik, ezért a szabályozás ezekben az esetekben az építtető által megbízott felelős tervező felelősségét erősíti. Hatósági közreműködés hiányában a tervező segíti az építtetőt a beruházás kapcsán felmerült szakmai kérdések megválaszolásában és a kötelező tervezői művezetés keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

A felelős tervező felel olyan kivitelezési dokumentáció elkészítéséért és annak műszaki tartalmáért, amely a tervezési programban foglaltakat, valamint az országos településrendezési és építési követelményeket, a jogszabályokban, szabványokban, szakmai szabályokban és eseti hatósági előírásokban foglaltakat kielégíti. A tervező felel azért is, hogy a helyi építési szabályzatnak az övezet/építési övezet területi lehatárolására, az övezeti előírásokon belül a megengedett legnagyobb beépítettségre, a telken/építési telken elhelyezhető épületfunkcióra, rendeltetésre és rendeltetési egység számára, megengedett legnagyobb beépítési magasságra, a szabályozási vonalra, a beépítési módra, az építési helyre, a minimális zöldfelület mértékére, valamint a különböző védelmi követelményekre vonatkozó előírásai is betartásra kerüljenek.

Az egyszerű bejelentés alapján végzett kivitelezési tevékenységek esetében a hatályos jogszabályokban, szabványokban, szakmai szabályokban és eseti hatósági előírásokban foglaltak betartása a kivitelezési tevékenység végzése során kerülhet ellenőrzésre. Ezen szakmai és hatósági ellenőrzési, feladatokat valamint az épület felépítésének, illetve a bővítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya látja el.

Javasoljuk, hogy a bejelentés megtétele előtt, már az építés tervezésének, illetve építési célú telekvásárlás kezdeti szakaszában kerüljön tervező bevonásra, hiszen az előkészítés folyamatának első lépéseként adatgyűjtésre van szükség, ami már szakmai ismereteket igényel. A figyelembe veendő jogszabályokon túl az építési területet érintően lehetnek olyan védettségek, helyi sajátosságok vagy adottságok, amelyek már a tervezésre, vagy az építésre a későbbiek során jelentősen hatnak és számottevő költségvonzatuk is lehet (pl: közművek, régészeti lelőhelyek, korlátozások, stb.).

Az adatgyűjtés legfőbb forrása a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), amellyel kapcsolatban a kecskeméti ingatlanok esetében a Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztályától kaphatnak elvi tájékoztatást. Ajánlott - amennyiben szükséges - a tájékoztatást már tervező kérje, mivel az egyeztetés alapján tervezőnek kell meghatározni a beépítés módját és építészeti részleteit, hogy az megfeleljen a szabályosság követelményeinek.

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata a város honlapján is elérhető:
honlap: www.kecskemet.hu
elérés: önkormányzat/közgyűlés/rendeletek egységes szerkezetben/2015.
33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

A korábban kiadott építési engedélytől lakóépületek építése, illetve bővítése esetében eltérni csak módosított építési engedély alapján lehet, valamint ezek használatba vétele is csak az építésügyi hatóság használatbavételi engedélye vagy használatbavételi tudomásulvétele alapján történhet.

Labancz Attila
hivatalvezető sk.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala

Dr. Határ Mária
jegyző sk.
Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

 
 
PROGRAMOK