2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 30 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Közérdekű közlemények
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.07.11. kedd
 

FELHÍVÁS - a növényi károsítók – különösen a parlagfű – elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termelő, illetve a földhasználó (pl. tulajdonos, termelő, bérlő, haszonélvező) köteles a növényi károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A települési önkormányzat jegyzője – belterületen – közérdekű védekezést rendel el azon földhasználóval szemben, aki parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés elrendeléséről külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya gondoskodik.

A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A hatóság a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésére nem hívja fel a földhasználót, a jogsértés megállapításához, a közérdekű védekezés elrendeléséhez elegendő a kötelezettség elmulasztásának június 30. napja után történő észlelése.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján aki – a termőföld kivételével – a tulajdonában álló ingatlanának, valamint az ingatlanát határoló zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület –felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Ezúton is felkérem valamennyi földhasználót, hogy mind a kül-, mind a belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák földterületeiket a vegetációs időszak végéig, folyamatosan gyommentes állapotban.

Dr. Határ Mária
jegyző

A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet megtenni:

Belterületi magántulajdonú ingatlanok esetében:
- 76/ 512-268 vagy alt.igazgatas@kecskemet.hu (KMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály)

Közterületek esetében:
- 76/ 503-220 (Kecskeméti Városrendészet), vagy
- 76/ 501-921 (Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében:
- 76/ 487-522 (KIK-FOR Kft.), vagy
- 76/ 513-513 2197-es mellék (KMJV Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoport)

Külterületi ingatlanok esetében:
- 76/ 795-680 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály) vagy
- 76/ 795-790 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály)

• Hivatali ZÖLD SZÁM, mely ingyenesen hívható: 06 80/ 203-737 állandóan elérhető üzenetrögzítő

 
 
PROGRAMOK