2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2017-09-15 22:29:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.A napirendi pontok tárgyalása előtt az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesülők köszöntésére kerül sor.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Rendelet mellékletei
2.a. melléklet
2.b. melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
03. Településképi követelményeket tartalmazó és a helyi építészeti-műszaki tervtanácsra vonatkozó önkormányzati rendeletek deregulációja, és a tárgyban új önkormányzati rendeletek alkotása
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Előterjesztés mellékletei
Rendelet-tervezet Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről
Rendelet-tervezet melléklete Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről
Rendelet-tervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
04. A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
05. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosítási javaslatának véleményezése
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
06. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
07. A Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programja keretében létesítendő élőfüves labdarúgópályával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
08. Államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
09. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
10. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
11. Foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött megállapodás módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
12. Pályázat kiírása a Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Értékmegőrzési Bizottság határozata
13. Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek vizsgálata
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. A Kecskemét, Forrás utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítése
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
15. Közterületet érintő telekalakítások
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 6124/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
17. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
18. Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Melléklet
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
19. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi menetrendjének módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
20. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet
Esélyteremtési Bizottság határozata
21. Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet
Esélyteremtési Bizottság határozata
22. Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
23. Köztéri alkotás elhelyezése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Melléklet
Melléklet 2.
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata

Zárt ülés

24. A Magyar Animáció Háza Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
25. Fellebbezés előterjesztése szociális ügyben
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
26. Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
27. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz peres üggyel kapcsolatban

Beszámolók

28. Beszámoló a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
29. Beszámoló a 2017. I. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
30. Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről
Előadó: Mák Kornél alpolgármester

Tájékoztató

31. Tájékoztató Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Interpelláció

32. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Benkó Zoltán Szabadidőközpont hasznosításával kapcsolatban
Melléklet
33. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolójával kapcsolatban
Melléklet

Kérdés

34. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Modern Városok Programmal kapcsolatban
Melléklet
35. Képviselői indítvány a Platán Otthon működésével kapcsolatban
36. Képviselői indítvány a Lánchíd utcai sportpálya felújításával kapcsolatban
37. Képviselői indítvány a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójának a felújításá-val kapcsolatban
38. Képviselői indítvány utcanév megváltoztatásával kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK