2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2018-04-23 07:27:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesülők köszöntésére kerül sor.

Előterjesztések

01. Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének vég-rehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
Melléklet 4
Melléklet 5
Melléklet 6
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati és Érdekegyeztető Fórum határozatai
03. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Érdekmegőrzési Bizottság határozata
04. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalko-tása
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet 1
Melléklet 2
Esélyteremtési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatai
05. Képviselői indítvány interaktív táblákkal kapcsolatban (58.)
06. A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés (5.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozatai
07. Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – ITP
Melléklet – 1
Esélyteremtési Bizottság
Érdekmegőrzési bizottság
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai
08. Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú közgyűlési határozatok módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Feklesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai
09. A megyei kórház fejlesztésével és az ahhoz kapcsolodó közlekedési- és zöldfelület-fejlesztésekkel érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozatai
10. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
11. Együttműködési Megállapodás aláírásának jóváhagyása a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportlétesítmények vo-natkozásában
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
12. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
13. Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai
15. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017. évről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
17. A Kecskemét, Reile Géza u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása céljából történő hasznosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
Esélyteremtési Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozatai
18. A kecskeméti 11751/51 hrsz-ú ingatlant érintő csere és adásvétel
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
19. Az egykori Rudolf laktanya egyes utódingatlanainak hasznosításával kapcsola-tos döntések
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság
Fejlesztési,Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai
20. A kecskeméti 10981/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes hasznosítási szer-ződés módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
21. Közterületet érintő telekalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozatai
22. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével létrehozott közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos döntések meghoza-tala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
23. Együttműködési megállapodás megkötése konferencia szervezésére
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Értékmegőrzési Bizottság határozatai
24. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai
25. Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
26. A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető, valamint Evangélikus temető 2018. évi fejlesztési programja
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
27. Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályáza-tok véleményezése
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
28. Intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pá-lyázat véleményezése
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
29. A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
30. A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
Melléklet
Esélyteremtési Bizottság határozata
31. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgálta-tási szerződés módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
32. Telekhasznosításhoz és belterületbevonáshoz kapcsolódó döntések településrendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
33. Köztéri alkotás elhelyezése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3
Melléklet 4
Értékmegőrzési Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozatai

Zárt ülés

34. Üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala (6.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
35. A Kik-For Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (34.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
36. A Hírös Sport Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntések meghozata (35.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
37. Beszámoló a 2018. I. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről (36.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
38. Fellebezés előterjesztése szociális ügyben (37.)
Előadó: Mák Kornél alpolgármester
39. Javaslat „Kecskemét Városért Oktatási Díj” adományozására (38.)
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
40. Javaslat „Kecskemét Városért Egészségügyi Díj” adományozására (39.)
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
41. Javaslat a „Kecskemét Ifjúságáért Díj” adományozására (40.)
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
42. Javaslat az „Ifjúság a Közösségért Díj” adományozására (41.)
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
43. Javaslat „Kecskemét Közművelődéséért Díj” adományozására (42.)
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
44. Javaslat a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj” adományozására (43.)
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
45. Javaslat a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására (44.)
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
46. Javaslat „Az Év Kecskeméti Rendőre” elismerő cím adományozására (45.)
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
47. Javaslat „Az Év Kecskeméti Tűzoltója” elismerő cím adományozására (46.)
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
48. Javaslat „Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója” elismerő cím adományozására (47.)
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
49. Javaslat „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője” elismerő cím adományozására (48.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

50. Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (49.)
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Esélyteremtési Bizottság határozata
51. Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (50.)
Előadó: Értékmegörzési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság határozata
52. Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről (51.)
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
53. Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2017. évi tevé-kenységéről (52.)
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozat
54. Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről (53.)
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
55. Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2017. évi tevékenységéről (54.)
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Tájékoztató

56. Behajthatatlan követelések (55.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Indítvány

57. Képviselő indítvány a közterületek fellobogózásával kapcsolatban (56.)

Interpelláció

58. Képviselői interpelláció útburkolat műszaki felülvizsgálata vonatkozásában (57.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás polgármester
Melléklet
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK