2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 21-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2019-02-14 21:50:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Rendelet mellékletei
2.a melléklet
2.b melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
02. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
03. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati rende-lete, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrend-szeréről szóló 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
04. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet1
Melléklet2
Melléklet3
05. 5. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása, valamint településrendezési szerződés megkötése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Előterjesztés mellékletei
06. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet
07. Városi Támogatási Program
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
08. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
09. A Kecskemét, Széchenyivárosban található 10576/375 helyrajzi számú építési telek és a városföldi 082/7 helyrajzi számú volt vendégház értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
10. A Kecskemét, Törökfái, Daimler körforgalom mellett található 8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében pályázat kiírása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
11. A nagykőrösi 13602 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
12. A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatt található ingatlanból (volt Rudolf laktanya) telekalakítással kialakítható 10208/20 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
13. Együttműködési megállapodás kötése a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitánysággal
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
14. A Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatti, 184/A/3 hrsz-ú ingatlan 2. számú irodahelyiségének ingyenes használatba adása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
15. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
16. Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
17. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvo-da alapító okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Mák Kornél alpolgármester
Melléklet
18. Együttműködési megállapodás megkötése előadó-művészeti civil szerveze-tekkel
Előadó: Dr. Mák Kornél alpolgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
19. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a „Kör-nyezetvédelem Jeles Napjai 2019.” rendezvénysorozatban
Előadó: Gaál József alpolgármester
20. Emléktábla elhelyezése
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
Melléklet
21. Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
22. Köztéri alkotás elhelyezése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Melléklet 1
Melléklet 2

Zárt ülés

23. Fellebbezés előterjesztése közösségi együttélés alapvető szabályainak meg-sértése ügyben
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
24. Fellebbezés előterjesztése szociális ügyben
Előadó: Dr. Mák Kornél alpolgármester
25. Beszámoló a 2018. IV. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, íté-letekről
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
26. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 133/2018. (VI.21.) határozatának módosítása
Előadó: Gaál József alpolgármester

Beszámolók

27. Beszámoló a Modern Városok Programok végrehajtásáról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
28. Beszámoló a 2018. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
29. Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
30. Beszámoló az Értékmegőrzési Bizottság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
31. Beszámoló a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 2018. évi tevé-kenységéről
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
32. Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Jogi és Ügyrendi Bizottság
33. Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
34. Beszámoló a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi tevé-kenységéről
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

Tájékoztató

35. Tájékoztató a közgyűlés 2018. november 22-én megtartott közmeghallgatá-sán felvetett kérdésekre adott válaszokról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Indítvány

36. Képviselői indítvány a vezetékes ivóvízfogyasztás elősegítésével kapcsolatban

Interpelláció

37. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a hulladékkezelési közszolgál-tatással kapcsolatban
Melléklet

Kérdés

38. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a hetényegyházi 2019. évi fejlesztésekkel kapcsolatban
Melléklet

Előterjesztések

39. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 232/2018. (XII.13.) határozatának módosítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK