2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 28-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2019-03-22 13:50:00
Az ülés helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.A napirendi pontok tárgyalása előtt a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesülők köszöntésére kerül sor.Meghívó eredeti szövege - 2019. március 28.


Előterjesztések

01. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozá-sáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormány-zati rendelete módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
03. A Kecskemétfilm Kft. saját üzletrészével kapcsolatos döntés
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
04. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
05. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
06. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2019. évi bérleti díjának felhasználása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
07. Kecskemét, Felsőcsalános városrészben található közterületet érintő telekalakí-tással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – változási vázrajz
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
08. A Kecskeméti Testedző Egyesülettel megkötött ingyenes használatba adási szerződés megszüntetése és ingyenes használatba adási szerződés megkötése a KTE - UFK Közhasznú Egyesülettel
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – ingyenes hasznosítási szerződés
Melléket - térkép
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
09. Pályázat kiírása a kecskeméti 21921/4 hrsz-ú, Kecskemét, Kvarc u. 2. szám alatti Lestár Péter Oktatási Központ konyhájának hasznosítására
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
10. Döntés az indítandó óvodai csoportok számának és a maximális csoportszám túllépésének engedélyezéséről a 2019/2020. nevelési évre
Előadó: Dr. Mák Kornél alpogármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
11. A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése
Előadó: Dr. Mák Kornél alpogármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
12. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. megalakítása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpogármester
Mellékletek
2. és 3. számú melléklet
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Helyi Személyszállítási Közszolgáltatás Ellátását Vizsgáló Ideiglenes Bizottság ha-tározata
13. A menetrendszerinti autóbuszközlekedés ideiglenes útvonalon történő közlekedtetésének tapasztalatai, döntés a Rákóczi út páros oldalának autóbuszközlekedéséről
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpogármester
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
14. Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, település-rendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Mellékletek
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Zárt ülés

15. Fellebbezés előterjesztése közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyben
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
16. Fellebbezések előterjesztése szociális ügyben
Előadó: Dr. Mák Kornél alpolgármester

Beszámolók

17. Beszámoló a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi működésérőL
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Interpelláció

18. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a kerékpártámaszok kihelyezésével kapcsolatban
19. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a kecskeméti SOS Gyermekfaluval kapcsolatban
Melléklet

Kérdés

20. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a 2019. évi ménteleki fejlesztésekkel kapcsolatban
21. Csatlakozás a „PET-mentes önkormányzatokért” és a „vezetékes vízfogyasztás előmozdítása” kezdeményezéshez
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
 
 
PROGRAMOK