2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 25-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2019-04-18 17:35:00
Az ülés helye:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – 2 a melléklet
Melléklet – 2 b melléklet
Melléklet – nyilatkozat
Melléklet – előterjesztés melléklete
Melléklet – rendelet melléklet
Melléklet – Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata
Melléklet – Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
02. A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcso-latos döntések
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Melléklet – Esélyteremtési Bizottság határozata
03. Babaköszöntő csomag biztosítása kecskeméti újszülöttek részére
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet – Esélyteremtési Bizottság határozata
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
04. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – 2 a melléklet
Melléklet – 2 b melléklet
Melléklet – rendelet mellékletei
Melléklet – Önkormányzati Érdekegyezető Fórum határozata
Melléklet – Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
05. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása, vala-mint településrendezési szerződés megkötése
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Előterjesztés mellékletei
Melléklet – Városrendezési és Váérosüzemeltetési Bizottság határozata
Melléklet – Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
Melléklet – Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
06. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Melléklet – Helyi Személyszállítási Közszolgáltatás Ellátását Vizsgáló Ideiglenes Bizottság határozata
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
07. Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – Várostratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Melléklet – Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
08. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2018. évről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
09. Közérdekű felajánlás elfogadása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
10. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
11. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a kecskeméti 21936/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
12. Lestár Péter Oktatási Központ, Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti konyhá-jának hasznosítása érdekében kiírt zártkörű pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
13. A Kecskemét, Alsószéktóban lévő 0998 hrsz-ú út egy részének és a Georg Knorr utcában lévő 8683/83 hrsz-ú út egy részének forgalomképessé nyilvání-tása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. A kecskeméti 10208/20 hrsz-ú – volt Rudolf laktanya részeként ismert – ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
15. A Kecskemét, Törökfái, Daimler körforgalom mellett található 8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. A Kecskeméti 10576/195 hrsz-ú közterület vonatkozásában új közösségi kert kialakítása, valamint ezzel összefüggésben a Széchenyivárosért Egyesülettel közösségi kert kialakítására korábban kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
17. Hulladékgazdálkodási eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződés megkötése
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
18. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
19. Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályá-zatok véleményezése
Előadó: Dr. Mák Kornél alpogármester
20. A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleménye-zése
Előadó: Dr. Mák Kornél alpogármester
Melléklet – Esélyteremtési Bizottság határozata
21. Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermek-jóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
Melléklet – Értékelés
Melléklet – Esélyteremtési Bizottság határozata
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
22. A településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálatában előresorolt két módosítási tétel véleményezési eljárásnak lezárása
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Előterjesztés mellékletei
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Melléklet – Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
23. Telekhasznosításhoz és belterület bevonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési szerződések
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Előterjesztői kiegészítés
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Melléklet – Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata
24. A Termostar Kft. megújuló alapú fűtőművéhez kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
Melléklet – Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata
Melléklet – Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata

Zárt ülés

25. Bírósági ülnökök választása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
26. Beszámoló a 2019. I. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéle-tekről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
27. Fellebbezés előterjesztése albérleti támogatás ügyben
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
28. Javaslat a Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
29. Javaslat a Kecskemét Városért Oktatási Díj adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
30. Javaslat a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
31. Javaslat a Kecskemét Ifjúságáért Díj adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
32. Javaslat az Ifjúság a Közösségért Díj adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
33. Javaslat a Kecskemét Szociális Ügyéért Díj adományozására
Előadó: Esélyteremtési Bizottság
34. Javaslat Kecskemét Közművelődéséért Díj adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
35. Javaslat a Katona József-díj adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
36. Javaslat a Kodály Zoltán-díj adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
37. Javaslat a Bozsó János-díj adományozására
Előadó: Értékmegőrzési Bizottság
38. Javaslat a Mészöly Gyula-díj adományozására
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
39. Javaslat Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj adományozására
Előadó: Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
40. Javaslat a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
41. Javaslat a Kecskemét Sportjáért Díj adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
42. Javaslat a Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj adományozására
Előadó: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
43. Javaslat a Kada Elek-díj adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
44. Javaslat az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
45. Javaslat az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
46. Javaslat az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
47. Javaslat az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím adomáyozására
Előadó: Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
48. Javaslat az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
49. Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
50. Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

51. Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről
Előadó: Dr. Mák Kornél alpolgármester
Melléklet – Értékmegőrzési Bizottság határozata
52. Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Határ Mária jegyző
Melléklet – PH beszámoló

Tájékoztató

53. Behajthatatlan követelések
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Melléklet – Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Kérdés

54. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Nemzetközi Gyermek Játékokkal kapcsolatban
55. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a kecskeméti SOS Gyermekfalvak Magyarország Alapítványával kapcsolatban

Indítvány

56. Képviselői indítvány állatorvosi ügyelet létrehozásával kapcsolatban
57. Képviselői indítvány a párizsi Notre-Dame újjáépítésével kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK