2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 21-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2019-11-15 12:58:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.A napirendi pontok tárgyalása előtt a „Kodály Zoltán-díj” és a „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” átadására, valamint az állami kitüntetésben részesültek köszöntésére kerül sor.

Előterjesztések

01. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Rendelet-tervezet mellékletei
2.a melléklet
2.b melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
03. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
04. A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
05. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
06. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
07. A "Kék-Víz" - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
08. Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Előterjesztői kiegészítés
09. A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti, 1849 hrsz-ú ingatlan földszint 1.3. számú irodahelyiségének ingyenes használatba adása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
10. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi ön-kormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, elfogadása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
11. A kecskeméti 0274/37 hrsz-ú, természetben „Vacsihegy” városrészben található ingatlan forgalomképessé nyilvánítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
12. A kecskeméti 8825/2 hrsz-ú, természetben a Szent László körúton található in-gatlan forgalomképessé nyilvánítása és hozzájárulás az értékesítéséhez
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
13. A Kecskemét, Homokbánya 21892 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
14. A kecskeméti 8701/33 és 8701/40 hrsz-ú ingatlanok (Daimler körforgalom) ingye-nes tulajdonba adása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
15. Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
16. Megállapodás a MÁV Zrt.-vel parkoló üzemeltetésére
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
17. Megállapodás megkötése a Szolnoki úti közúti aluljáró és tartozékai üzemelteté-sére
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
18. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
19. A Katona József Színház nemzeti minősítésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet 1
Melléklet 2
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
20. A Kálmán Lajos Óvodával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Engert Jakabné alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
21. A TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gaál József alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
22. Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneire
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
23. Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, település-rendezési szerződések
Előadó: Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
24. A településrendezési eszközök 2019. évi felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárása
Előadó: Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
Mellékletek
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
25. A közvilágítási hálózat hibaészlelési rendszerének kiépítése gyalogátkelőhelyeknél (36.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Zárt ülés

26. Beszámoló a 2019. II.-III. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről (25.)
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

27. Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közreműködésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2018. évi működéséről (26.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Mellékletek
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
28. Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről (27.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Értékmegőrzési Bizottság határozata
29. Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2019" rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről (28.)
Előadó: Gaál József alpolgármester
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata

Tájékoztató

30. Tájékoztató a kizárólagos és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról és működéséről (29.)
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Falu György Tamás, Dr. Homoki Tamás és Gaál József alpolgármesterek
Mellékletek

Indítvány

31. Képviselői indítvány a helyközi autóbuszok útvonalával kapcsolatban (30.)
32. Képviselői indítvány a város fellobogózásával kapcsolatban (31.)

Interpelláció

33. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Kodály Intézettel kapcsolatban (32.)

Kérdés

34. Képviselői kérdés és az arra adott válasz az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban (33.)
Melléklet
35. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a hajléktalan ellátással kapcsolatban (34.)
36. Képviselői indítvány gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban (35.)
Melléklet
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK