2020-07-08 09:56:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-01 09:23:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Meghívó  
M E G H Í V Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. február 13-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére 2020-02-06 19:11:00
Az ülés helye:
Városháza Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 1.

Előterjesztések

01. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Rendelet mellékletek
2.a. melléklet
2.b. melléklet
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata
02. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Módosító javaslat
Törvényességi észrevétel
Előterjesztés kiegészítés
03. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
04. A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
05. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Esélyteremtési Bizottság határozata
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
06. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
Előterjesztés mellékletei
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
07. 7) I. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása -------------------------------------------- II. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodásról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Szervezeti és Működési Szabályzat táblázaat
08. Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Mellékletek
Mellékletek - Táblázatok
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
Esélyteremtési Bizottság határozata
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
09. A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
10. A Honvédelmi Minisztériummal megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
11. Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarságot segítő munkájának támogatására
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
12. Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
13. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata
14. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
15. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás és Dr. Homoki Tamás alpolgármesterek
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
16. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozására
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
17. Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
18. A Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház állami és önkormányzati közös működtetésének kezdeményezése
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
19. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal megállapodás kötése
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
20. A Katona József Színház alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
1. számú melléklet
2. számú melléklet
Értékmegőrzési Bizottság határozata
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
21. Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
22. A közvilágítási hálózat hibaészlelési rendszerének kiépítése gyalogátkelőhelyeknél
Előadó: Falu György Tamás alpolgármester
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
23. BÁCSVÍZ Zrt-vel csapadékvíz csatorna üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása
Előadó: Falu György Tamás alpolgármester
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
24. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2020.” rendezvénysorozatban
Előadó: Gaál József alpolgármester
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata
25. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által készíttetett helyi személyszállítási közszolgáltatás egységes arculati tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Homoki Tamás alpolgármester
Melléklet
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata
26. Telekhasznosításhoz kapcsolódó döntések, településrendezési szerződések
Előadó: Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság
Melléklet
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata

Zárt ülés

27. Fellebbezés előterjesztése közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyben
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
28. Fellebbezések előterjesztése szociális ügyekben
Előadó: Engert Jakabné alpolgármester
29. Beszámoló a 2019. IV. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Beszámolók

30. Beszámoló a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019.évi működéséről
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Melléklet
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata

Tájékoztató

31. Tájékoztató a közgyűlés 2019. december 12-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
32. Tájékoztatás képviselői antikorrupciós javaslatcsomaggal kapcsolatban
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

Indítvány

33. Képviselői indítvány avar és zöldhulladék égetéssel kapcsolatban

Interpelláció

34. Képviselői interpelláció és az arra adott válasz fásítással, erdősítéssel kapcsolatban
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

Kérdés

35. Képviselői kérdés és az arra adott válasz tervekkel, építési engedélyekkel kapcsolatban
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
36. Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Csiperó Fesztivállal és a Nemzetközi Gyermek Játékok rendezvénnyel kapcsolatban
Előadó: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
1. számú melléklet
2. számú melléklet
2. számú melléklethez

Indítvány

37. Képviselői indítvány védőoltásokkal kapcsolatban
38. Képviselői indítvány éghajlatváltozással, környezetvédelemmel kapcsolatban
39. Képviselői indítvány a piac működésével kapcsolatban
40. Képviselői indítvány kecskeméti kortárs művészek alkotásainak bemutatásával kapcsolatban
41. Képviselői indítvány épületek helyi védelem alá helyezésével kapcsolatban
42. Képviselői indítvány az SOS Gyermekfalu Alapítvány ingatlanával kapcsolatban
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK