2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Előterjesztések
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása

Dr. Határ Mária jegyző

2642-1/2017.

Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. §-a értelmében a polgármester jogviszonya „sajátos közszolgálati jogviszony”, felette a munkáltatói jogkört a közgyűlés gyakorolja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján a megyei jogú város polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege a 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítás szerint megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a szerint az államtitkár

- alapilletménye az illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese : 463.800,- Ft

- illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a: 231.900 Ft

- vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: 301.470 Ft

illetménye mindösszesen: 997.170 Ft.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése a főállású polgármesterre is alkalmazni rendeli a Kttv. 131. § (1) bekezdését, amely szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

Fentiek alapján Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 997.200,- Ft/hó összegben kell megállapítania a közgyűlésnek.

A polgármesterre alkalmazni kell továbbá a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, amelyek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester angol és német nyelvből is középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. hivatkozott jogszabályi rendelkezése értelmében mindkét nyelvtudásért nyelvpótlék jár, melynek összege változatlanul az illetményalap (38.650 Ft) 60%-a, azaz 23.190 Ft.

A Kttv. 225/L. §-a értelmében a főállású polgármester esetében nem alkalmazható a Kttv. 131. § (2) bekezdése, amely szerint az illetménypótlék is a köztisztviselői illetmény része. A polgármester illetménye a fentiekben hivatkozott Mötv. 71. § (2) bekezdésében foglalt

összetevőkből áll, így a nyelvpótlék megilleti ugyan a polgármestert, de az nem része az illetményének.

Az illetménymódosítással egyidejűleg módosítani szükséges a költségtérítés összegét is. Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fentiek alapján a közgyűlésnek Szemereyné Pataki Klaudia polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó 149.580,- Ft/hó összegű költségtérítést kell megállapítania.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.

Kecskemét, 2017. január 16.

Dr. Határ Mária

jegyző

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK