2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Esélyteremtési Bizottság

2163-3/2018.

A bizottság 2018. évben 9 alkalommal ülésezett, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt

el. A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati

rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és

hatáskörében eljárva összesen 91 határozatot fogadott el.

1. A bizottság döntött:

• a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés időpontjának, valamint az

óvodák 2018. évi heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

• a bölcsődék 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról,

• a Köznevelési Munkacsoport tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról,

• tag delegálásáról a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról szóló döntés

előkészítéséhez,

• a Köznevelési Munkacsoport tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról,

• a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolójáról,

• a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a családok átmeneti otthona, a népkonyha, az utcai

gondozó szolgálat, a nappali melegedő, a háziorvosi rendelő, az adományraktár, valamint a

Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ 2017. évi szakmai működéséről

szóló beszámolójáról,

• az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának a helyettes szülői feladatok

ellátásáról, valamint a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási

feladatokról szóló 2017. évi szakmai beszámolóiról,

• az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, szervezeti és működési

szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyásáról,

• az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága fogászati alapellátási térítési

díj szabályzatának jóváhagyásáról,

• az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,

szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei

házirendjének jóváhagyásáról,

• az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának

módosításáról,

• a 2018. évi lakáshasznosítással kapcsolatos döntések meghozataláról, a 2018. évi

lakáshasznosítási javaslat módosításáról.

• a 2017. évi lakáshasznosítási javaslat végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,

4

• díszoklevelek adományozásáról nyugdíjas pedagógusok részére (a bizottság a

Pedagógus-naphoz kötődően 44 nyugdíjas pedagógus részére adományozott

díszoklevelet és pénzjutalmat a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt

szabályok figyelembevételével: a díjazottak arany oklevél esetén (24 fő) 70.000,- Ft,

gyémánt oklevél esetén (16 fő) 80.000,- Ft, vas oklevél esetén (3 fő) 90.000,- Ft,

rubin oklevél esetén (1fő) 100.000,- Ft összegű pénzjutalomban részesültek),

• kérelem alapján a nem önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókkal

kötendő feladat-ellátási szerződések és előszerződések megkötéséről, a szerződések

tartalmáról (2 esetben felnőtt háziorvosi praxis feladatai ellátására vonatkozó feladatellátási

szerződés megkötéséről, továbbá 1 esetben házi gyermekorvosi feladatok

területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére kötött feladat-ellátási szerződés

meghosszabbításáról).

• a bizottság 2018. I. félévi, valamint a 2018. II. félévi munkatervéről.

A bizottság döntött továbbá:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat

tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.)

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Lakásrendelet) 17. § (12) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a Lakásrendelet 17.§ (11) bekezdésében foglaltak

alkalmazása alóli felmentés megadásáról 4 esetben.

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási

Stratégiája és Akcióterve,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi

Programja,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója,

• Közösségi Beavatkozási Terv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Társadalmi Felzárkózási Stratégiája és Akcióterve végrehajtásához,

• a Kálmán Lajos Óvodával kapcsolatos döntés meghozatala,

• értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,

• az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati

rendelet módosítása,

• a bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

3. A bizottság javaslatot tett:

• Dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására,

• a „Város Kulcsa” kitüntető cím adományozására,

• megyei kitüntető díjak adományozására,

• Városi Támogatási Program „Egészségügyi Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra (18 pályázatot javasolt támogatni 2.850.000,- Ft összegben), valamint az

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (1 kérelmet javasolt támogatni

300.000,- Ft összegben),

• Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra (66 pályázatot javasolt támogatni 7.575.000,- Ft összegben), valamint az

5

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni

425.000,- Ft összegben),

• Városi Támogatási Program „Ifjúsági Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra (42 pályázatot javasolt támogatni 5.700.000,- Ft összegben), valamint az

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (1 kérelmet javasolt támogatni

200.000,- Ft összegben),

• Városi Támogatási Program „Szociális Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra (27 pályázatot javasolt támogatni 3.800.000,- Ft összegben), valamint az

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (1 kérelmet javasolt támogatni

80.000,- Ft összegben),

• Városi Támogatási Program „Idősügyi Programok” előirányzatára beérkezett

pályázatokra (61 pályázatot javasolt támogatni 7.400.000,- Ft összegben), valamint az

5%-os tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni

400.000,- Ft összegben),

• a Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzata keretében

Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó programokra

benyújtott pályázatok támogatására (2 pályázatot javasolt támogatni 1.4500.000,- Ft

összegben)

• a Városi Támogatási Program „Idősügyi Programok” előirányzata keretében

Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó programokra

benyújtott pályázat támogatására (a pályázatot 200.000,- Ft összegben javasolta

támogatni)

4. A bizottság véleményezte:

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatát.

Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az

állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi

tárgyú előterjesztéseket:

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése,

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló

25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása,

• Városi Támogatási Program,

• óvodákkal kapcsolatos döntések meghozatala, óvodai felvételi eljárás a 2018/2019.

nevelési évre,

• általános iskolai felvételi körzetek véleményezése,

• támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programra,

• intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok

véleményezése (2 alkalommal),

• főigazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése,

• a Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése,

• a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése,

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi

fordulójához történő csatlakozás,

• gyermek-és pedagóguslétszámok alakulása az óvodákban a 2018/2019. nevelési

évben,

• tájékoztató a köznevelési intézmények digitális eszközigényéről,

• az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának

módosítása,

6

• Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal),

• a Kecskemét, Reile u. 22. szám alatti üzlethelyiségek közfeladat ellátása céljából

történő hasznosítása,

• együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi

Közösségépítő Egyesülettel.

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében:

• A bizottság értékelte a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott

szociális és gyermekjóléti intézmények beszámolóit és az ellenőrzések alapján az

intézmények 2017. évi szakmai munkáját.

(A fenntartói ellenőrzés és az intézményi beszámolók alapján megállapítható volt,

hogy az intézmények működése megfelelt a jogszabályokban és a működési

engedélyekben foglaltaknak, feladataikat jó színvonalon, megfelelő szakmaisággal

látták el.)

• A bizottság kihelyezett ülés keretében tájékozódott az 50 év feletti szakemberek

tudásának, tapasztalatának, rejtett erőforrásainak hasznosításra létrehozott CédrusNet-

Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási mintaprogram működéséről, az iroda első

kísérleti programjainak, projektjeinek tapasztalatairól.

• A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának

szervezése, ellenőrzése céljából korábban 4 munkacsoportot hozott létre, melyek közül

2018. évben 3 munkacsoport ülésezett.

A Köznevelési Munkacsoport 2018. évben 3 alkalommal ülésezett.

A munkacsoport ülésein többek között az alábbi kérdéseket vitatta meg: A bölcsődei,

óvodai beiratkozás, az általános- és középiskolai beiskolázás tapasztalatai, számadatai a

2018/2019. nevelési évben városunkban, a fejlesztő pedagógusok létszáma a

köznevelési intézményekben, továbbá az SNI-s ellátás alakulása az óvodákban és az

iskolákban. Az elhangzottak nyomán az óvodavezetők kezdeményezték, hogy a

gyógypedagógusi képzésen részt vevő óvónőket támogassa a fenntartó annak

érdekében, hogy minden arra rászoruló gyermek ellátása megvalósulhasson. Kecskemét

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 26/2018. (IV. 26.) határozata alapján a

Munkacsoport felmérte a köznevelési intézmények digitális eszközigényét. Az erről

szóló tájékoztatót a közgyűlés a 2018. október 18-i ülésén fogadta el.

Az Egészségügyi és Szociális Munkacsoport 2018. évben 2 alkalommal ülésezett.

A munkacsoport ülésein többek között az újonnan létrehozott Egészségfejlesztési Iroda

működésének tapasztalataival, a Kecskeméti Praxisközösség elindulása kapcsán a

prevenciós rendelés bevezetésének kérdéseivel foglalkozott. Áttekintette a „TOP-6.6.1-

15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

keretében megvalósuló felújításokat, a folyamatban lévő szociális és egészségügyi

infrastrukturális projekteket, valamint az egyre jelentősebb intézményi férőhely hiányra

tekintettel megvitatta az idősek saját otthonukban történő gondozásának kérdéseit.

7

A Lakás Munkacsoport 2018. évben 3 alkalommal ülésezett.

Közreműködött a lakásgazdálkodással kapcsolatos előterjesztések előkészítésében,

nyomon követte a lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek

hatályosulását, a szakterületéhez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések

végrehajtását.

Véleményezte a 2018. évi lakáshasznosítás vonatkozásában készült anyagokat, a 2017.

évi. lakáshasznosítási javaslat végrehajtásáról szóló beszámolót, a méltányossági jogkör

gyakorlása lakásbérleti szerződések megkötése tárgyú előterjesztéseket, valamint a

gazdaságtalan lakások értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalát.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Esélyteremtési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

szóló beszámolót fogadja el.

Kecskemét, 2019. január 22.

Engert Jakabné

elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK